Uredba Vlade FBiH o zapošljavanju: Nije obavezan izbor prvorangiranog kandidata

Vlada Federacije BiH donijela je uredbu o prijemu u radni odnos u institucijama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, kojom se ne predviđa obavezan izbor prvorangiranog kandidata u postupku selekcije. Stručnjaci upozoravaju da odredbe o sukobu interesa, preveniranju korupcije i povećanju odgovornosti nisu razrađene. Uglješa Vuković, istraživač i analitičar iz organizacije Transparency International u BiH, kazao je za Klix.ba da je kao predstavnik TI BiH učestvovao u pretkonsultacijskom procesu u vezi s izradom uredbe, zajedno s drugim organizacijama, te da su u tom smislu podržali napore Federalne vlade da se uredi postupak zasnivanja radnog odnosa u cijelom javnom sektoru.

“Ideja je bila da se taj postupak kroz podzakonske akte uredi na principima transparentnosti i meritornosti. To jeste dobra zamisao, ali njena realizacija je sada za nas upitna iz više razloga. Prije svega, TI BiH nije bio konsultovan u vezi s konačnom verzijom uredbe te je ona znatno izmijenjena u odnosu na verziju koju su podržali predstavnici civilnog društva. Naš glavni prigovor je da se Uredbom ne predviđa obavezni izbor prvorangiranog kandidata u postupku selekcije, kao i da odredbe o sukobu interesa, preveniranju korupcije i povećanju odgovornosti nisu razrađene”, kazao je Vuković.

Naveo je da se na taj način većina koruptivnih rizika ne otklanja.

“U narednim danima mi ćemo dostaviti svoje komentare vladi te ćemo posebno skrenuti pažnju da smatramo lošom praksom to što predstavnici civilnog društva nisu upitani za mišljenje o konačnoj verziji, već smo za nju saznali po njenom objavljivanju u Službenima novinama”, rekao je Vuković.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine neprijatno je iznenađeno sadržajem Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, koju je na prijedlog Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije BiH donijela Vlada FBiH.

Naveli su da je u saopćenju ministarstva o usvajanju uredbe, koje je objavljeno na internet stranici Vlade FBiH, navedeno da se bez provedene procedure javnog oglašavanja prijem u radni odnos može izvršiti u slučaju otkaza, s ponudom izmijenjenog ugovora o radu u skladu s odredbom člana 107. Zakona o radu, ali da se u tekstu usvojene uredbe objavljenom u Službenim novinama FBiH u članu 5. izričito traži javno oglašavanje, što je u direktnoj suprotnosti sa članom 107. Zakona o radu FBiH.

“Naime, članom 5. usvojene uredbe nije riješeno ključno pitanje mogućnosti primjene člana 107. Zakona o radu koji tretira otkaz ugovora o radu s ponudom ugovora o radu s izmijenjenim uslovima, bez provođenja javnog konkursa, nego se traži procedura javnog oglašavanja”, stoji u saopćenju.

Iz UPFBiH ističu da će, ukoliko se uredba ne uskladi sa članom 107. Zakona o radu FBiH, javna preduzeća i preduzeća s više od 50 posto državnog kapitala imati veliki problem u njenoj provedbi.

“Kada je riječ o konkurentnost javnih preduzeća, od suštinske je važnosti omogućiti efikasnu fluktuaciju radnika unutar preduzeća, bez provođenja postupka javnog oglašavanja. Zbog toga je neophodno pronaći rješenje koje se može primijeniti u praksi, kao što je to urađeno u zemljama regiona i većini zemalja članica Evropske unije”, stoji u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Navode, također, da Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBiH nije u izradu uredbe uključilo poslodavce kao socijalnog partnera, što mu je bila obaveza, i na svaki način je opstruiralo socijalni dijalog.

“Takav odnos u UPFBiH smatraju neprihvatljivim. Iz UPFBiH ističu da su do radnog teksta uredbe došli ponajprije zahvaljujući korektnoj saradnji kabineta premijera FBiH i sekretarijata Vlade FBiH. Zbog toga je UPFBiH zatražio od Vlade FBiH da hitno pristupi izmjenama i dopunama uredbe”, zaključeno je u saopćenju Udruženja poslodavaca FBiH.

Klix.ba