USAID: Efektivnost sudija i tužilaca se pogoršala

sud 1

Sveukupna efektivnost pravosuđa u Bosni i Hercegovini, koju i javnost i pravosuđe već smatraju niskom, u prošloj je godini opala, posebno u pogledu borbe protiv korupcije, pokazuju rezultati Indeksa efektivnosti pravosuđa BiH za 2020. godinu (Indeks).

Indeks, koji izrađuje Measure projekat Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Država (USAID) za podršku monitoringu i evaluaciji (Monitoring and Evaluation Support Project), se izračunava na osnovu tri izvora podataka: anketiranih građana BiH, anketiranih sudija i tužioca te iz administrativnih podataka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Pozitivne promjene

– Povjerenje javnosti i pouzdanje sudija i tužilaca u pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini je bitno za funkcionalnu demokratiju – izjavila je direktorica Misije USAID-a Kortni Čab (Courtney Chubb), i dodala:

– Dalje opadanje efektivnosti pravosuđa ugrozit će razvoj BiH i nade za euroatlantske integracije u budućnosti. Nadamo se da će novo rukovodstvo VSTV-a upotrijebiti Indeks i napraviti pozitivne promjene u pravosudnom sistemu i procesima.

Indeks pokazuje i da se percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti pravosuđa znatno pogoršala u 2020. godini, što prati i pad vrijednosti indikatora zasnovanih na podacima o upravljanju sudskim predmetima VSTV-a. Ovo je već druga godina zaredom da je percepcija sudija i tužilaca o efektivnosti bh. pravosuđa u padu.

Korektivne mjere

Međutim, posebno zabrinjava najniži broj kako prijavljenih tako i riješenih predmeta korupcije od pokretanja izrade Indeksa 2015. godine. Kako se vidi iz administrativnih podataka, iako broj novih predmeta opada, pravosudni resursi su u porastu. Vrijeme potrebno za rješavanje predmeta i porast broja neriješenih predmeta u prvostepenim sudovima i tužilaštvima time umanjuju efektivnost pravosuđa.

USAID-ov Indeks efektivnosti pravosuđa je, istovremeno, preporučio pravosudnim akterima, prije svega VSTV-u BiH, da preduzmu korektivne mjere na jačanju povjerenja javnosti, i to putem efektivnijeg procesuiranja predmeta korupcije i visokog kriminala. Pored toga, čelnici pravosuđa se pozivaju da prepoznaju problema i poduzmu mjere za ublažavanje rastućeg nezadovoljstva samih sudija i tužilaca stanjem u njihovoj profesiji.

Vlada SAD, posredstvom USAID-a i drugih agencija, odlučna je pružati podršku BiH pravosuđu kako bi se efikasno borilo protiv korupcije i organizovanog kriminala, što su ključni preduslovi na putu do stabilne Bosne i Hercegovine.

IZVORAvaz
Prethodni članakRamiz Paloš je “Vlašićki Robinzon” koji preživljava od prirode i još uvijek živi bez struje
Sljedeći članakArsenal angažovao petogodišnjaka: Zajn radi s loptom ono što djeca njegove dobi obično ne rade