Uskoro 50.000.000 eura od EIB-a za projekat modernizacije cesta u FBiH

Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i Hercegovine (JP Ceste FBiH) očekuje odborenje kreditnih sredstava od tri finansijske institucije – Evropske investicione banke (EIB), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svjetske banke u iznosu od 150.000.000 eura kako bi pokrenulo projekat modernizacije magistralnih cesta u FBiH, te završetka izgradnje dionice Neum – Stolac, tunela Karaule i Sarajevske zaobilaznice.

Kako je za Poslovni portal eKapija.ba izjavio generalni direktor JP Ceste Federacije BiH Filip Vujeva, sve tri banke finansirale bi projekat sa po 50.000.000 eura. Pojasnio je da će 12. marta 2015. godine biti održan sastanak Uprave EIB-a na kojem bi trebala biti data saglasnost za odobrenje njihovih 50.000.000 eura.

Vujeva je rekao da je već izrađena projektna dokumentacija, te regulirani imovinsko-pravni odnosi, a prioritet u ovoj godini bit će dovršetak projekta izgranje tunela Karaula i daljnja izgradnja dionice Neum – Stolac. “Sa EIB-om smo precizirali projekat izgradnje dijela trećih traka za spora vozila, sanacije crnih tačaka. Pored toga, EBRD je izrazila volju da sa oko 20.000.000 eura finansira sanaciju područja pogođenih prošlogodišnjim poplavama. S ovim ćemo imati veliki iskorak, jer ćemo na mjestu ovih područja dobiti još kvalitetnije i modernije ceste”, kazao je Vujeva.

Osim tunela Karaula i ceste Neum – Stolac, naglasak ove godine bit će i na projektu završetka izgradnje Sarajevske zaobilaznice. “Od EIB-a smo dobili saglasnost, ali se čeka još i od OPEC fonda, koji također sudjeluje u financiranju ovog projekta. Dok ne dobijemo saglasnost od OPEC fonda ne možemo krenuti u realizaciju završetka Sarajevske zaobilaznice”, rekao je Vujeva.

Govoreći o projektu modernizacije cesta u FBiH, Vujeva je rekao da su naše ceste u prilično starom stanju i potrebno im je osvježenje. “Rekonstrukcija će obuhvatiti izgradnju trećih traka za spora vozila, obnovu tunela i mostova, izgradnju obilaznica u gradovima i rješenje problema crnih tačaka. Sukladno kreditu i dogovorima napravili smo dinamičke planove i projektnu dokumentaciju”, objasnio je Vujeva.

Osim tunela Karaula, JP Ceste FBiH gradit će još jedan tunel, dužine 900 metara na dionici Neum – Stolac. Tunel Karaula očekuje se da će biti završen u roku od 16 mjeseci. Generalni direktor JP Ceste FBiH rekao je da će kroz program modernizacije biti sanirano više od deset tunela.

Vujeva je naveo da je dio aktivnosti predviđenih za 2014. godinu prekinut zbog prošlogodišnjih poplava, a da su sredstva usmjerena na hitnu sanaciju oštećenih cesta. “Preko Svjetske banke dobili smo grant sredstva u iznosu od 5.500.000 dolara i dio smo već dali u projektiranje, a nakon toga krećemo u sanaciju. To je ipak nedovoljno s obzirom na štete koje smo pretrpili. Sredstva EBRD od oko 20.000.000 eura pomoći će nam da saniramo ceste na područijima gdje su bile poplave”, zaključio je Vujeva.

bh-index.com