Uspješan početak rada zeničkog azila za napuštene životinje

Novoizgrađeni zenički azil za napuštene životinje, koji je sa radom počeo krajem januara, privremeno je već popunio svoje kapacitete i do sada je u njemu smještano oko 80 životinja.

Zaposlenici komunalnog preduzeća Alba, koji upravljaju ovim skloništem za napuštene životinje, već razmišljaju o mogućnostima povećanja kapaciteta skloništa tokom ljetnog perioda.

– Moramo u narednom periodu aktivnije raditi  kako bi se osigurao minimalni kapacitet za prijem novih pasa, jer na ulicama Zenice ima još puno pasa-lutalica- kažu radnici koji svakodnevno pomažu zbrinutim životinjama.

Gradska uprava Zenice osigurala je besplatnu telefonsku liniju 080 02 03 43 , preko koje građani mogu prijaviti lokaciju pasa-lutalica i napuštenih pasa, koje bi trebalo ukloniti iz grada. Svi pozivi i poruke na ovom broju se snimaju i prosljeđuju nadležnoj službi Albe.

Iz ovog preduzeća najavljuju da će se sve aktivnosti na sklanjanju svih nevlasničkih pasa sa ulica grada Zenice nastaviti dalje i pored toga što je kapacitet azila za prijem napuštenih životinja uglavnom popunjen.