Ustavni sud FBIH: Odluka o komunalnim taksama Grada Zenice nije u skladu sa Ustavom FBiH

Ured premijera Zeničko-dobojskog kantona dana 18.07.2018. godine zaprimio je Presudu Ustavnog suda Federacije BiH, br. U-23/17 od 18.04.2018. godine, kojom se utvrđuje da Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama Grada Zenice (Službene novine Grada Zenice broj 1/17), nije u skladu sa Ustavom FBiH.

Ovakva presuda Ustavnog suda FBiH je očekivana, s obzirom da su po istom osnovu već ranije proglašene neustavnim odluke općinskih vijeća o komunalnim taksama u općinama Gornji Vakuf, Bugojno, Travnik, Olovo, Visoko, Kalesija, Kakanj i druge.

Ocjena ustavnosti odluke je praktično „spasila“budžet Grada Zenice od eventualnog kolapsa, jer bi njeno primjenjivanje u razrezu poreza i prikupljanju prihoda, s obzirom da je neustavna, dovelo do obaveze povrata naplaćenih prihoda sa kamatama, na šta je u više navrata skretao pažnju i Kantonalni porezni ured u Zenici. Dakle, može se konstatovati da je pored što je neustavna, odluka bila i neprovodiva.

Kao što je poznato, Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, na prijedlog gradonačelnika Zenice, donijelo je Gradsko vijeće Zenice na sjednici održanoj 29.12.2016. godine.Odluka je donesena glasovima političkih stranaka SDA, SDP, SBB, DF i Naše stranke, dok su protiv bile političke stranke SNAGA CENTRA i A-SDA.

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Odluke pred Ustavnim sudom FBiH podnijela je12.01.2017. godine grupa vijećnika SNAGE CENTRA (Adnan Šabani, Kenan Fetahagić, Sanjin Aldobašić, Jasna Alibašić, Đenan Dedić, Sabina Delić) te A-SDA (Rusmir Isak i Mensud Keleštura), a putem premijera ZDK, koji je na osnovu člana IV.C.10.2.d. Ustava FBiH, jedini direktno ovlaštenpodnosilac zahtjeva Ustavnom sudu za utvrđivanje ustavnosti propisa koje donose općine i gradovi.

Premijer ZDK je ne ulazeći u meritum odluke istu proslijedio Ustavnom sudu FBiH. U postupku podnošenja apelacije premijer ZDK nije po ovom osnovu „potezao pitanje vitalnog nacionalnog interesa, niti insistirana skraćenom postupku, kako je više puta tvrdio gradonačelnik Zenice, jer to nije moguće u ovakvim postupcima.

Kako su odluke Ustavnog suda konačne, pa se kao takve ne komentarišu, nego se iste imaju izvršiti i objaviti u Službenim novinama FBiH i Službenin novinama Grada Zenice, za mene su sve dalje rasprave i polemike o ovoj presudi završene.