Ustavni sud RS-a proglasio neustavnim prošlogodišnje zaključke o zabrani kretanja

policijski
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Ustavni sud bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska (RS) utvrdio je da zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji RS-a od 31. marta, 6. aprila, 27. aprila i 5. maja 2020. godine, u vrijeme važenja, nisu bili u saglasnosti sa Ustavom, Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, javlja Anadolu Agency (AA).

“Ustavni sud je utvrdio da je Republički štab za vanredne situacije, donoseći osporene zaključke, prekoračio svoja ovlašćenja operativno-stručnog tijela formiranog za koordinaciju i rukovođenje prilikom zaštite i spasavanja na teritoriji RS-a, shodno relevantnim odredbama Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama”, saopšteno je iz Ustavnog suda RS-a.

Ustavni sud je “utvrdio da navedeni štab nije bio ovlašćen ni da, u smislu odgovarajućih odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ograniči kretanje u zaraženom i ugroženom području, a imajući u vidu nadležnosti ministra zdravlja i socijalne zaštite u ovom kontekstu”.

“Ustavni sud je konstatovao da se samo zakonom mogu uvesti ograničenja kretanja ukoliko je to neophodno radi zaštite bezbjednosti i zdravlja ljudi, te da Republički štab za vanredne situacije nije bio ovlašćen da osporenim aktima ograniči i zabrani kretanje na teritoriji RS-a. Postupajući na ovakav način, ocijenio je Ustavni sud, ovo tijelo je, suprotno Ustavu, na sebe preuzelo zakonodavna ovlašćenja Narodne skupštine RS-a, čime je postupilo suprotno zajemčenim načelima vladavine prava i podjele vlasti”, navedeno je iz Ustavnog suda RS-a.

Ovaj sud je donio i odluku u predmetu broj U-24/20 odnosno da se ne prihvata inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju RS koju je donijela Narodna skupština RS-a.

“Ustavni sud je, naime, ocijenio da je najviši zakonodavni organ RS-a bio ovlašćen da na prijedlog Vlade RS-a donese osporenu odluku kojom je, zbog nastale epidemiološke situacije usljed pojave koronavirusa, proglasila vanredno stanje na teritoriji RS-a. U vezi sa navedenim, Ustavni sud je uzeo u obzir i činjenicu da je Savjet ministara Bosne i Hercegovine, 17. marta 2020. godine, donio odluku o proglašenju stanja prirodne ili druge nesreće na području BiH kako bi se smanjio rizik od ubrzanog širenja infekcije i omogućilo angažovanje dodatnih resursa za odgovor na ovu javnozdravstvenu prijetnju. Nastala epidemiološka situacija je, bez dileme, dovela do visokog stepena ugroženosti zdravlja i života građana, što, samo po sebi, po ocjeni Suda, predstavlja ugrožavanje bezbjednosti, kao i da je donošenje osporene odluke uslovljeno i činjenicom da su novonastale okolnosti, zbog postojećeg zdravstvenog rizika, onemogućile sazivanje i održavanje sjednica Narodne skupštine RS”, kažu iz Ustavnog suda.

Prema mišljenju Ustavnog suda, zakonodavac je shodno svojoj cjelishodnoj procjeni situacije nastale pojavom pandemije koronavirusa donio osporenu odluku rukovodeći se, pri tom, prevashodno opštim interesom cjelokupne društvene zajednice i potrebom preduzimanja neophodnih mjera sa ciljem zaštite ovog intresa, koji je u ovom slučaju sadržan u zaštiti javnog zdravlja.

“Zbog toga je, po ocjeni Ustavnog suda, osporena odluka u cijelosti saglasna Ustavu RS, te je u funkciji zaštite Ustavom zaštićenih vrijednosti”, zaključuje se u saopštenju.