AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Nadležnim institucijama u BiH neophodno je oko 131 milion maraka da bi adekvatno upravljali migrantskom krizom u našoj zemlji. Ovo je procjena Operativnog štaba za migracije BiH istaknuta u Planu mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom, a u koji je Fokus imao uvid. Taj plan Štab je razmatrao i na posljednjem sastanku u Sarajevu na koji je data saglasnost, a sa nekim od ažuriranih odredbi uskoro će biti upoznate i institucije izvršne i zakonodavne vlasti u BiH.

Zapošljavanje policajaca i inspektora

Od navedenih oko 130 miliona, na najveći dio i to oko 122 miliona maraka domaće vlasti računaju da će dobiti od međunarodnih donatora, oko 5,5 miliona planirano je da bude obezbijeđeno kako je navodeno iz “raznih izvora” , a 3,5 miliona maraka bila bi izdvojena iz budžeta.

Među prioritetnim mjerama za koje je rok “odmah” je ona o zapošljavanju 400 graničnih policajaca čime bi se kako je navedeno ispunio cilj povećanja ljudskih kapaciteta jedinica u čijoj odgovornosti je pojačan migracioni pritisak.

Za ova zapošljavanja neophodno je osigurati 11 miliona maraka.

Predviđeno je i zapošljavanje dodatnih 48 uposlenika u Službu za strance. Zanimljivo je da je veoma značajan iznos i to 250.000 KM za nabavku uniformi za inspektore za strance i još 340.000 za uniforme za osoblje osiguranja i za specijalizovanu opremu.

Faksimil Plana

Najveći dio planiranih sredstava i to oko 109, 5 miliona maraka bio bi utrošen za funkcionisanje postojećih i uspostavu i funkcionisanje novih privremenih prihvatnih centara kao dodatnih kombinovanih kapaciteta za smještaj stranaca koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil ili su tražitelji azila u BiH ili nezakonitih migranata u BiH u čvrstim ili montažnim objektima kontejnerskog tipa.

Iz dokumenta je vidljivo i da je planirano zatvaranje privremenih prihvatnih centara „Bira“ i „Miral“ u Bihaću i u Velikoj Kladuši , a da će na području Unsko-sanskog kantona biti uspostavljen privremeni prihvatni centar ili više centara za smještaj 2.200 migranata koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil ili su tražitelji azila u BiH ili su nezakoniti migranti u BiH, u čvrstim ili montažnim objektima kontejnerskog tipa.

Faksimil Plana

Za ovu namjenu bit će jednokratno potrebno oko 8,2 miliona maraka. S druge strane za osnovne potrebe migranata na mjesečnom nivou potrebni su u zavisnosti od kapaciteta planiranih centara novčani iznosi u visini od 1,5 do 3,5 miliona maraka.

Operativni štab za migracije saglasan je da u svakom smislu treba ojačati kapacitete policijskih agencije kako bi što bolje štitili državnu granicu, ali i očuvali općenito sigurnost u zemlji.

Humaniji tretman

U tom smislu planirana je nabavka radarskih senzorskih sistema vrijednosti oko 4,5 miliona maraka, kao i nove specijalističke opreme za nadzor granice kao što su specijalna vozila sa termovizijskim i IC sistemima, bespilotne letjelice sa termovizijskom, video i IC kamerom termovizijske kamere, uređaji za noćno osmatranje, plovnih vozila i drugo.Za ove namjene potrebno je oko 1,4 miliona maraka.

Istovremeno, što je veoma važno, u planu mjera je predviđeno osiguranje humanijeg tretmana migranata nego što je on bio do sada. Tako su planirana značajna sredstva za ulaganje u infratsrukturu lokalnih zajednica gdje su smješteni migranti,kao i za njihovo zdravstveno zbrinjavanje.

Tako je donesen zaključak da se ostvari kontakt i intenzivira saradnja nadležnih institucija BiH s nevladinim organizacijama i drugim organizacijama koje mogu uzeti učešće u zbrinjavanju u slučaju intenziviranja nezakonitih migracionih kretanja, a u vezi s aktivnostima Granične policije BiH

Također, bit će intenzivirane aktivnosti na identificiranju potencijalnih žrtava trgovine među ranjivim kategorijama migranata, te rad na sprječavanju i otkrivanju krivičnih djela trgovine ljudima.

Bosna i Hercegovina već duže vrijeme je suočena s migrantskom krizom,a sve je izvjesnije da bi u našu zemlju kao jednu od onih na ruti prema zemljama Evropske unije uskoro mogao pokušati ući novi val migranata.

Desetine hiljada nevoljnika u potrazi za boljim životom već su prošle kroz BiH protekle dvije godine,a većina njih uspjela je stići na odredište u neku od zapadnih zemalja.

S. Degirmendžić/Fokus.ba