Portal 072info

Usvojen Prijedlog budžeta ZDK za 2017. godinu

Zeničko dobojski kanton u Novu, 2017. godinu ulazi sa Prijedlogom budžeta,koji je sa 26 glasova „za“ podržan na sjednici Skupštine. Protiv su glasali zastupnici SDP-a i DF-a.

Prije podne održan je nastavak 35. sjednice Skupštine Zeničko dobojskog kantona na kojoj je usvojen Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva u 2015. godini,te Informacije o stanju privrede na području Kantona,odnosno dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2015. godini.

U okviru nove,36. redovne sjednice,veća rasprava vođena je povodom Prijedloga budžeta za narednu godinu zacrtanog na oko 292 miliona maraka,od čega se 4,3 miliona odnose na pokriće akumuliranog deficita.

Klub SDP-a prema riječima Muniba Husejnagića ne može podržati ovaj dokument iz više razloga,među kojima je i novo planirano kreditno zaduženje,te povećanje broja uposlenih,oslonjenih na budžet.

Ministar finansija,Andrej Kajić je istakao da je Budžet prije svega stabilizirajući,a dijelom i razvojni,jer su između ostalog,planirana sredstva za putnu infrastrukturu.Na Prijedlog budžeta podneseno je više od 20 amandmana koje Vlada nije prihvatila,među kojima i zastupnika Samira Lemeša o preraspodjeli sredstava sa drugih transfera u korist nauke.

Na razmatranju su bili i Finansijski planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja i Službe za zapošljavanje za narednu godinu. Prema riječima čelnika ovih ustanova, Mirzete Subašić i Marinka Kelavića,računa se sa više sredstava u odnosu na godinu koji ispraćamo.Predsjedavajuća Skupštine, Draženka Subašić svim građanima čestitala je Novu 2017. godinu.

rtvze

Podijelite članak