Usvojen Prijedlog Zakona o izmjeni krivičnog zakona BiH

U Sarajevu je zasjedao Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH. Delegati su po hitnom postupku usvojili Prijedlog o izmjeni Krivičnog zakona BiH kojim se ispunjava jedan od zahtjeva Manivala u vezi sa sprečavanjem finansiranja terorizma.

Podršku delegata Doma naroda nisu dobile izmjene i dopune Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.

Delegati podržali Prijedlog zakona o carinskoj politici u BiH

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) podržali su danas jednoglasno Prijedlog zakona o obligacionim odnosima u civilnom zrakoplovstvu BiH u prvom čitanju.

Ovim zakonom BiH ispunjava jedan od ključnih uvjeta iz Multilateralnog sporazuma o uspostavljanju zajedničke evropske zrakoplovne oblasti, a zakonom se reguliraju obligacionopravni odnosi u vezi s međunarodnim avionskim prijevozom putnika, prtljage i tereta te proizvoljnim avioprijevozom koji vrši zračni operator.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je prijedlog ovog zakona radi usklađivanja ove oblasti s evropskom legislativom. Prijedlog zakona prošao je proceduru javnih konsultacija, nakon što je Direkcija za civilno zrakoplovstvo BiH objavila na svojoj web stranici prednacrt ovog zakona.

Delegati su danas s 12 glasova ZA i dva glasa protiv delegata Kluba Srba podržali Prijedlog zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini u prvom čitanju.

Ovaj zakon ima za cilj usklađivanje bh. propisa s carinskim propisima Evropske unije, čime će biti stvoreni uvjeti za brzo, efikasno i dosljedno provođenje evropskih carinskih pravila u praksi. To je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Prema Prijedlogu zakona, Vanjskotrgovinska komora BiH nadležna je za izdavanje dokaza o nepreferencijalnom porijeklu robe, a Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bit će nadležno za naknadnu kontrolu izdatih dokaza o nepreferencijalnom porijeklu.

Delegati nisu dali podršku Izvještaju o radu BHRT-a

Delegati Doma naroda nisu dali podršku Izvještaju o radu i poslovanju BHRT-a za 2013. godinu, ali su jednoglasno podržali zaključak koji predviđa da se obavi temeljita rasprava o otvorenim pitanjima o funkcioniranju BHRT-a. Delegat Kluba Hrvata u Domu naroda Martin Raguž ovaj zaključak predložio je i na sjednici Komisije za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije što su članovi jednoglasno podržali.

Zaključak koji je formulirao dopredsjedavajući Ognjen Tadić (SDS) kaže da je Dom naroda PSBiH, zbog velikog broja veoma važnih otvorenih pitanja o funkcioniranju BHRT-a, odlučio da na prijedlog nadležne Komisije obavi široku i temeljitu raspravo o svim pitanjima koja opterećuju normalno funkcioniranje BHRT-a, a za pripremu materijala zadužio je nadležnu komisiju.

Raguž je tokom rasprave podvukao da je zabrinjavajuće da se rasprava o izvještaju iz 2013. godine događa u 2015. godini, ali je i naglasio da je jasno da se o ključnim pitanjima o poslovanju BHRT-a treba voditi široka rasprava. Ocijenio je da je utjecaj BHRT-a od izuzetne važnosti, a bez obzira na sve poteškoće i složenosti u radu uspio je da ostvari svoju ideju javnog RTV servisa iako ima prostora za poboljšanje, dodajući da je važno osigurati ostvarivanje ideje BHRT-a kao nezavisnog medija.

Podsjetio je da rapidno opada naplata RTV takse iz godine u godinu i da je u 2013. godini manja za 2,5 miliona, te da u petom mjesecu ističu ugovori koji propisuju naplatu RTV takse putem računa telekom operatera, za šta se podhitno treba iznaći alternativa.

“Trebamo vidjeti ko preuzima odgovornost za ovo stanje da li je to menadžment ili zakonodavac, ali sam za to da mi kao zakonodavac i osnivač pomognemo u rješenju tog pitanja te stvorimo uvjete za nesmetano poslovanje ove prevažne institucije”, stav je Raguža.

Kazao je i da je 948 zaposlenih na BHRT-u te da je od ukupno utrošenih 40 miliona KM, gotovo pola izdvojeno za plaće, a samo šest miliona KM za proizvodnju programa, što bi trebala biti najvažnija funkcija BHRT-a. Stoga je, kaže Raguž, važno sistemski riješiti neka pitanja za ovog javnog emitera jer je njegova uloga prevažna, ali se treba voditi i računa da se ne poštuju pravila i utvrđena raspodjela od prihoda od marketinga.

Delegat Kluba Hrvata Mario Karabatić (HDZBiH) pohvalio je činjenicu da je BHRT poslovao pozitivno usprkos svim problemima, što je rijetkost za javno preduzeće, ali se složio da o otvorenim pitanjima treba voditi opširnu raspravu kada je važno podjestiti i na nacionalnu zastupljenosti u strukturi zaposlenih.

Jednoglasno je usvojen i Izvještaj o finansijskoj reviziji o izvršenju budžeta institucija BiH za 2013. godinu u kojem je predloženo da se uspostavi sistem unutrašnje kontrole da bi se smanjili rizici budućih revizija, a usvojen je i Izvještaj o izvršenju državnog budžeta za 2013. godinu.

Delegati su danas dali i podršku za potpisivanje nekoliko međunarodnih sporazuma, protokola i memoranduma, čime je današnja sjednica završena.

Fena