Usvojen rebalans Budžeta 2013. i Program rada Vlade u 2014. godini

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

RMKZENICA072INFO

Zbog  odluka o preraspodjeli ili prestruktuiranju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona donesenih tokom 2013.godine, te dodatnih pojedinačnih zahtjeva za preraspodjelom kao i uvećanja ostvarenih, a nedovoljno planiranih vlastitih prihoda kod budžetskih korisnika, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na današnjoj 142. sjednici donijela je odluku o rebalansu ovogodišnjeg budžeta. Prema ovim izmjenama i dopunama, budžet se na prihodovnoj strani umanjuje za 262.710 KM, a na rashodovnoj za 362.710 KM.

Pored rebalansa, danas je od važnih dokumenata za funkcioniranje Kantona donesen i Nacrt programa rada Vlade u 2014. godini koji će ići na usaglašavanje u Skupštinu Kantona.Prema ovom dokumentu, strateški ciljevi Vlade u narednoj godini bit će usmjereni ka postizanju makrostabilnosti, što znači jačanje kapitalne osnove finansijskog sektora, veću podršku izvoznicima, povećavanje investicija, revizija sistema finansiranja u oblasti društvenih djelatnosti te nastavak privatizacije preduzeća iz strateških sektora i komunalnih djelatnosti.

Drugi programski cilj je postizanje konkurentnosti kroz davanje podsticaja za modernizovanje poslovanja, fiskalno podupiranje unapređenja poslovanja, stimulacija firmi da podstiču zapošljavanje kao i stvaranje uslova za podršku cjeloživotnom učenju te  provođenje reforme visokog obrazovanja. Kad je u pitanju održivi razvoj, radit će se na uspostavljanju funkcionalnih kapaciteta za poljoprivredni i ruralni razvoj te njihovom usklađivanju sa EU, poboljšanju konkurentnosti u proizvodnji, preradi i trgovini uz podizanje nivoa kvaliteta i sigurnosti domaćih proizvoda. Dat će se podrška proizvodnji specifičnih geografski brendiranih proizvoda, osiguranju investicija za izgradnju novih kapaciteta prerade poljoprivrednih proizvoda, uređenju poljoprivrednog zemljišta i poboljšanju ruralne infrastrukture kao i podrška organizacijama poljoprivrednih proizvođača.To podrazuijeva i očuvanje prirode i racionalno gazdovanje prirodnim resursima, razvoj energetskih potencijala i zaštite okoliša. Zapošljavanje ostaje i dalje jedan od prioritetnih ciljeva Vlade koji će se realizirati davanjem finansijske podrške osnivanju i razvoju malih i srednjih preduzeća, unapređenju socioekonomskog dijaloga, poboljšanju funkcionisanja institucija na tržištu rada donošenjem programa zaopošljavanja određenih kategorija i podsticanju samozapošljavanja.  Jedan od strateških ciljeva Vlade bit će i socijalno uključivanje  koje podrazumjeva razvijanje sistema podrške socijalnom poduzetništvu, programima zapošljavanja, reformu sistema socijalne zaštite u funkciji poticanja aktivnog traženja posla, te usklađivanje zakonske regulative sa principima EU.To ujedno znači i sveobuhvatnu zaštitu ranjivih kategorija stanovništva kroz jačanje njihove pozicije u društvu i obezbjeđenjem jednakih šansi za njihovo aktivno uključenje u životne tokove.

Od ostalih tačaka dnevnog reda, treba pomenuti i to da je danas odobren set odluka iz oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te vieš odluka iz oblasti socijalne zaštite i održivog povratka.