Portal 072info

Usvojena Odluka o prihvatanju granta za “Prikupljanje i tretman otpadnih voda” u Zenici

Zamjenik predsjedavajuće Gradskog vijeća Zenice Jasmin Hodžić sazvao je 4. po redu hitnu sjednicu Gradskog vijeća.

Na dnevnom redu je bila samo jedna tačka i to Prijedlog odluke o prihvatanju granta (KFW) KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU FRANKFURT NA MAJNI za projekat “Prikupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici”

Izvještilac ove tačke je bio Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, i Selver Keleštura, sekretar Gradskog vijeća po ovlaštenju Gradonačelnika.

Vijećnicima se obratio i direktor JP Vodovod i kanalizacija Zenica koji je između ostalog istakao da je ovaj projekat potreban Zenici i predložio vijećnicima da prihvate isti.

Nakon kraće diskusije, Vijećnici su jednoglasno prihvatili Prijedlog odluke o prihvatanju grant sredstava KFW-a.

Podsjećamo, nakon uspješne saradnje u projektu “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II” KFW je iskazao spremnost za nastavak projekta kroz zajedničke aktivnosti na planu rješavanja problematike sakupljanja i tretmana otpadnih voda Grada.

JP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica predložilo je izgradnju glavnih gradskih kolektora i postrojenja za tretmanotpadnih voda što je podržano od strane Gradonačelnika i u tom je smislu upućen zahtjev KFW-u u martu 2016. godine. Po zahtjevu stručnjaka KFW-a pripremljena je obimna dokumentacija, a nakon toga tehnički eksperti KFW-a uradili su presjek stanja otpadnih voda gradskog i prigradskog područja, izmjerena je količina i sastav otpadnih voda sa detaljnom hemijskom analizom i dat je prijedlog tretmana. Kako je u Izvještaju data pozitivna ocjena prijedloga o izgradnji gradskih kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda Grada Zenice, KFW je odlučio da se projekat finansira iz grant sredstava u 100% iznosu. Razvojna agencija Vlade Švicarske konfederacije (SECO) učestvuje u projektu “Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda BiH II” grant sredstvima i zahvaljujući pozitivnim iskustvima i uspješnoj saradnji na tom projektu, takođe je odlučila da značajnim udjelom učestvuje u finansiranju novog projekta grant sredstvima.

Projektom „Sakupljanje i tretman otpadnih voda Grada Zenica“ se predviđa nastavak izgradnje glavnih gradskih kolektora, izgradnja kolektora Drivuša-Bojin Vir, blatuškog kolektora, sanacija postojećih glavnih gradskih kolektora i izgradnja postrojenja za tretman otpadnih voda za 80.000 EBS, čime će se osigurati ekološki i higijenski prihvatljiva odvodnja sanitarnih otpadnih voda grada Zenica. Takođe će se dodatno osigurati potpuna razdvojenost gradskih otpadnih voda i industrijskih otpadnih voda razdvajanjem gradske kanalizacione mreže od kanalizacione mreže kompleksa Željezare, ArcelorMittal-a i ZD RMU Zenica. Pored toga, oba industrijska preduzeća imaju obavezu izvršiti interni tretman svojih otpadnih voda prije konačnog ispuštanja u recipient. Nakon što je u novembru 2016. godine potpisan Zapisnik između predstavnika KFW-a, Grada Zenica i JP „ViK“ u kojem je jasno istaknuta misija Projekta, u martu 2017. godine su Grad Zenica i relevantne institucije Federacije Bosne i Hercegovine (Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Agencija za vodno područje rijeke Save i Federalna uprava za inspekcijske poslove) potpisali dokument „Sakupljanje i tretman otpadnih voda“ – Obavezivanje i Akcioni plan.

Obavezivanje i Akcioni plan (OiP) opisuju aktivnosti koje je potrebno poduzeti kako bi se osigurala implementacija neophodnih mjera. U pismima upućenim Gradu Zenici, ArcelorMittal i ZD RMU Zenica su se već obavezali da će poduzeti neophodne mjere i investicije za unapređenje i poboljšanje stanja vodnih objekata i upravljanje otpadnim vodama, kako bi se ispunili zakonski uslovi za ispuštanje otpadnih voda, najkasnije do 2021. godine. Za praćenje progresa zadužena je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Ukupni troškovi projekta su 19.266.687 EUR-a, a finansiranje je osigurano bespovratnim sredstvima koje Vlada Njemačke daje kroz KFW u iznosu 13.516.696,89 EUR-a, Vlada Švicarske kroz SECO u iznosu do 4.750.000 EUR-a i doprinosima Grada Zenica za nastavak izgradnje biciklističkih staza u iznosu 1.000.000 EUR-a i JP „ViK“ d.o.o. Zenica u iznosu od 800.000 EUR-a u radnoj zoni na izvođenju građevinskih radova.

Grad Zenica je odgovoran za implementaciju i praćenje napretka projekta. U svrhu implementacije projekta Grad Zenica će u koordinaciji sa JP „ViK“ d.o.o. Zenica osnovati i jedinicu za implementaciju projekta (PIU) koja će koordinirati i pratiti sve aktivnosti, od rada konsultanta do izvođenja radova.

Na sjednici održanoj 24.08.2017. godine, Vijeće ministara BiH je utvrdilo Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i KFW za projekat „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“ koji će, putem Ministarstva finansija, uputiti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru.

Krajem jula 2017. godine Gradu Zenica je, posredstvom Federalnog ministarstva finansija, na izražavanje mišljenja upućen Prijedlog sporazuma o finansiranju između Vlade Švicarske konfederacije i Vijeća ministara BiH koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u vidu donacije od 4.750.000 EUR-a za projekat „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica“, te se očekuje da i ova procedura uskoro bude finalizirana.

Zenit.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box