Usvojene informacije o bezbjednosti i maloljetničkom prestupništvu

Usvojene informacije o bezbjednosti i maloljetničkom prestupništvu

149ee80bc14123589c47db7df7828f61_XLNa 121. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, usvojena je Informacija o realizaciji prava na naknadu troškova liječenja i nabavke lijekova za branioce i članove njihovih porodica koju je izradilo Ministarstvo za boračka pitanja. Prema podacima u ovoj Informaciji, u 2012. godini općinske službe boračko invalidske zaštite zaprimile su 1479 zahtjeva za liječenje od čega je Ministarstvo odobrilo 1167 zahtjeva. Najveći broj zahtjeva podnijeli su demobilisani borci – 790, iz kategorije ratnih vojnih invalida – 250 i članova porodica šehida i poginulih boraca – 127 zahtjeva. Za ove svrhe Ministarstvo je utrošilo 416.400 KM. U Informaciji je konstatovano da je broj zahtjeva u odnosu na prethodnu godinu povećan (u 2011. godini odobreno je 906 zahtjeva) što je razumljivo s obzirom na postojeću ekonomsku i socijalnu situaciju branilačke populacije i društva u cjelini.

Osim ove, Vlada je na sjednici usvojila još dvije Informacije – o stanju bezbjednosti za prvo polugodište 2013. godine i o maloljetničkom prestupništvu na području Kantona.  U Informaciji o maloljetničkom prestupništvu u kojoj su decidno pobrojani uzroci ove društvene pojave,navedeno je između ostalog da sve mlađa djeca dolaze u sukob sa zakonom. Posebno zabrinjava porast mladih prestupnika ispod 14 godina kao i broj onih koji krše zakon po raznim osnovama. Najčešće malodobni delinkventi učestvuju u teškim krađama, nanošenju teških tjelesnih povreda, razbojništvima, seksualnim prestupima, a najveći ih broj nakon hapšenja i boravka u ustanovama, ponovno počini ista ili slična krivična djela. U Informaciji je konstatovano da  maloljetničko prestupništvo ima uzroke u činjenici da je naše društvo siromašno, postkonfliktno i u procesu tranzicije što su osnovni faktori rizika za pojavu maloljetničke delinkvencije. Poremećeni odnosi u porodici, uzrokovani siromaštvom, nasilništvom i alkoholizmom, porast broja narkotika na našem području, negativni uzori u odrasloj populaciji i potreba za dokazivanjem samo su dio uzroka ove pojave kojom se mora pozabaviti mnogo više institucija u društvu nego je to bio slučaj dosad. Uporedni podaci dovoljno govore: dok je na području našeg Kantona u 2010. godini registrovano 133 maloljetna počinitelja krivičnih djela, u 2011. godini bilo ih je 241, u 2012.- 184,  a u prva tri mjeseca ove godine – 35.

Na ovoj sjednici odobreno je formiranje Koordinacionog tijela za izradu i praćenje provođenja Programa mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Kantona koje će činiti predstavnici resornih ministarstava, Kantonalnog zavoda za besplatnu pravnu pomoć i Udruženja „Medica“ Zenica. Na prijedlog Ministarstva zdravstva jučer su usvojene određene tehničke izmjene Odluke o esencijalnoj listi lijekova. Iz resora obrazovanja, usvojena je Odluka o načinu finansiranja trećeg ciklusa studija na Odsjeku za islamsku vjeronauku na Islamskom pedagoškom fakultetu zeničkog Univerziteta, prema kojoj će se ovajstupanj studija finansirati iz vlastitih sredstava ovog Fakulteta kao i od uplata redovnih samofinansirajućih studenata. Osim toga, date su saglasnosti na imenovanja pojedinih direktora osnovnih škola te članova školskih odbora i odobrena sredstva školama za odlaske na takmičenja u zemlji i inostranstvu.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica