AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Piše: Jelena Glušac


“Počeću od kraja, danas sam Centru za socijalni rad grada Subotice morao da vratim moju tek usvojenu ćerku, zbog proceduralne greške koju su napravili radnici centra” (Twitter, Borisav Savić, 9. jun, 21:14h) 

I

“Usvojiti može samo lice za koje je utvrđeno da ima lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti da će roditeljsko pravo vršiti u najboljem interesu deteta” (član 100 Porodičnog zakona Republike Srbije)   

Biljana i Borisav Savić su jedan od oko 700 parova u Srbiji, u registru usvojitelja. Da bi mogli da budu u tom registru, prošli su proces u kome je ocenjivana njihova podobnost kao roditelja. Upoznavani su sa situacijama koje ih, kao roditelje usvojene dece, mogu zadesiti. Prošli su psihološku procenu. Odgovarali su na pitanja poput onih koliko imaju prijatelja, do onih da li bi svom detetu rekli da je usvojeno, kao i kada bi, i na koji način to uradili.

Napravljeni su profili njihovih ličnosti. Biljana i Borisav Savić prošli su tri kruga selekcije, nakon kojih ih je komisija u kojoj su sedeli psiholog, pedagog i socijalni radnik, ocenila kao idealne roditelje za trogodišnju L.

Devojčica je došla u porodicu Savić u oktobru 2019., na period prilagođavanja. Petnaestog maja ove godine usvojenje je zvanično završeno. Mala L pripremala se za odlazak u vrtić. Roditelji su joj izvadili novi matični list rođenih, u koji je upisana pod novim prezimenom. Postala je nova osoba, devojčica sa mamom i tatom.

Imala ih je 24 dana.

II

“Usvojenje prestaje poništenjem, ako je ništavo ili rušljivo. Ništavo je usvojenje prilikom čijeg zasnivanja nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu punovažnost predviđeni ovim zakonom.” (član 106/107 Porodičnog zakona Republike Srbije)

U ponedeljak, 8. juna, zazvonio je telefon. Sa one strane bila je socijalna radnica Centra za socijalni rad u Subotici, ona ista socijalna radnica iz komisije koja je Saviće ocenila kao idealne roditelje za L.

“Začudila sam se zašto zove, jer, nakon završenog postupka usvojenja, više nije bilo potrebe da budemo u kontaktu”, priča Biljana. “Rekla je da je postupak usvojenja poništen, zbog proceduralne greške, i da je rešenje o poništenju usvajanja potpisao pokrajinski sekretar za socijalni rad. Rekla je da oni sutra dolaze po dete”.

(Ostaviću vas malo sa ovom rečenicom koja je izgovorena u uho Biljane Savić. Zato što ova tišina teška kao betonska ploča tako udara u stomak, da vas fizički sprečava da udahnete. I to nema nikakve veze sa tim da li ste roditelj. Ja nisam. I ne mogu da dišem.)


U narednih nekoliko sati, Savići su, u šoku, pokušavali da shvate o čemu se radi. Zvali su advokata, koji nije mogao da ih posavetuje, jer nije postojao papir koji je objašnjavao kakvom su to proceduralnom greškom odjednom precrtani kao roditelji devojčice koja je kod njih živela osam meseci. Tražili su odlaganje, i molili za samo još jedan dan, “da se snađu, da potraže pomoć”. Odbijeni su.

Kada su sutradan socijalni radnici došli na njihova vrata, pokazali su rešenje o poništenju usvojenja devojčice. Na tri strane obrazloženja, dete je bilo navedeno pod svojim starim prezimenom, iako je ono u međuvremenu zvanično promenjeno. Na konstataciju advokata porodice da traže da im se preda nepostojeća osoba, i da i sam takav dokument predstavlja kršenje zakona, rečeno im je na oni imaju zadatak da sprovedu odluku, i da to mogu učiniti i uz asistenciju policije.

L je odvedena od kuće.

Savići su je predali na osnovu papira pokazanog iz ruke. Svoj primerak nisu dobili.

Nastavak teksta čitajte ovdje.

Izvor: Aljazeera Balkans