r 7
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
Kurbani 2021

Više od 3.000 kompanija u Federaciji BiH nema zaposlenih radnika, a njih skoro 600 prestalo je postojati tokom pandemije koronavirusa, pokazao je izvještaj Finansijsko-informatičke agencije (FIA).

Naime, FIA je pripremila analizu utjecaja pandemije koronavirusa na poslovanje privrednih društava u FBiH. Analiza je pokazala kako su privredna društva pretrpjela negativne posljedice usljed zatvaranja i smanjene ekonomske aktivnosti.

Tako su na kraju 2020. na tržištu FBiH poslovale ukupno 23.244 kompanije, što je za 584 manje nego 2019. godine. Analiza pokazuje smanjenje broja zaposlenih od 16.704 (4,57 posto) u privrednim društvima u Federaciji BiH u 2020. u odnosu na prethodnu godinu.

– U poslovnoj 2020. finansijske izvještaje dostavila su 34.744 obveznika, dok 19.163 nisu predala svoj finansijski izvještaj, a 3.049 privrednih društava koja su izvršila zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2020. godinu prezentirala su nula zaposlenih radnika – navodi se u analizi.

Ozbiljne posljedice po bh. ekonomiju

Ekonomista Faruk Hadžić za „Avaz“ je kazao da je jasno da je pandemija koronavirusa ostavila ozbiljne posljedice po bh. ekonomiju.

– To se i bez analize može vidjeti, i prema broju aktivnih preduzeća koja su podnijela završni račun. Na ovaj način se ustvari direktno pokazuje realno stanje privrede u BiH, što se umnogome razlikuje od ukupnog broja registriranih preduzeća, jer mnoge firme nisu u prilici da se ugase – naglasio je Hadžić.

Dodao je da zbirni indikatori ne moraju nekad pružiti preciznu sliku.

– Jer prema njima ne znamo koliko je zaista preduzeća bilo u teškoćama, a koliko je unaprijedilo poslovanje. U svakom slučaju, poslovni ambijent se treba pod hitno unaprijediti kroz brže procedure registracije i zatvaranja preduzeća te smanjenja poreznih opterećenja, kako bi se dodatno omogućilo investiranje u našu državu – zaključio je Hadžić.

Pad prihoda za 5 milijardi KM

– Vrijednost poslovnih prihoda koje su privredna društva u FBiH ostvarila u 2020. za pet milijardi maraka manja je nego 2019. godine. Dominiraju prihodi ostvareni na domaćem tržištu, dok prihodi od izvoza bilježe pad – navodi se u analizi FIA-e.

Dodaje se da su kompanije koje posluju u hotelijerstvu i ugostiteljstvu pretrpjele najteže posljedice.