Utrošeno preko 2,3 miliona maraka: Ko je sve uzimao “bijeli hljeb” u proteklih sedam godina

U proteklih sedam godina (2008-2014) iz budžeta BiH za bijeli hljeb utrošeno je više od 2.328.976 KM prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH.

U prošloj godini izdvojeno je 175.347 KM, a najveći iznos dobio je Mirko Šarović 46. 874 KM, zatim Mirko Okolić 44.992 KM.

2011 GODINA

Najviše novca za bijeli hljeb izdvojeno je 2011. godine čak 1.215.501 KM. Za 24 zastupnika isplaćeno je 973.984,95 KM.

Najveće iznose dobili su Mirko Okolić 53.940 KM, Momčilo Novaković 53.621 KM, Adem Huskić 53.304 KM, Martin Raguž 52.182 KM, Remzija Kadrić 51.735 KM…

Direktor Agencije za poštanski promet Nino Ćorić dobio je 32.138 KM, dok su Sena Hatibović i Dragiša Stanković iz Konkurencijskog vijeća BiH iz budžeta inkasirali 61.665, 04 KM.

Bivši direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemal Čaušević dobio je 45.398 KM, a član Predsjedništva BiH Haris Silajdžić 58.044 KM.

2012 GODINA

Za bijeli hljeb isplaćeno je 354.300 KM, a najveći pojedinačni iznos dobio je Živko Marjanac 44.733 KM bivši ministar odbrane BiH. Slijedi gaSlavko Marin sa 43. 954 KM, pa Mladen Simić sa 42.648 KM.

2010. GODINA

Ukupno je isplaćeno 215.894 KM, a samo za naknade zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini njih 17 za mjesec decembar uplaćeno je 79.936,08 KM.

Najveći iznos naplatio je Tarik Sadović bivši ministar sigurnosti BiH 35.316,31 KM.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Huso Sarić naplatio je 9.855 KM, a 2011. godine 28.009,20 KM.

2009 GODINA

Naplaćeno je 156.998 KM, a najveći pojedinačni iznos dobio je Mariofil Ljubić, Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH 50. 436,25 KM.

Slijedi ga Dragan Kulina iz Ureda za reviziju finansijskih institucija koji je od januara do avgusta naplatio 32.370,79 KM.

2013 GODINA

Naplaćeno 132.402 KM, a najveći pojedinačni iznos dobio je Muhamed Ibrahimović 45.508 KM, zatim Sadik Ahmetović 42.874 KM.

2008 GODINA

Isplaćeno je 78.534 KM, a najveći pojedinačni iznos naplatio je Dragan Kulina 19.798,77 KM. On je naknadu uzimao od avgusta do decembra 2008. u mjesečnom iznosu 4.423,13 KM.

bh-index.com