Utvrđen prijedlog Budžeta za 2014.

607_20131128134347_vladafbih

Nakon što je Parlament Federacije BiH usvojio ponuđene nacrte, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru na usvajanje uputila prijedloge Budžeta FBiH za 2014. godinu i Zakona o izvršenju Budžeta.

Zadužen je Generalni sekretarijat Vlade FBiH da pripremi pismo koje će biti poslano u oba doma Parlamenta FBiH, a u kojem će bti ukazano na obavezu da, prema dinamici utvrđenoj s Međunarodnim monetarnim fondom (IMF), Budžeta za 2014. i Zakon o njegovom izvršenju budu usvojeni najdalje do 9. decembra ove godine, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH Vlada izražava spremnost da obrazlaže ove dokumente u Parlamentu FBiH od 2. do 9. decembra, ne isključujući i dane vikenda.

Predloženo je da Budžet za sljedeću godinu iznosi 2.357.715.456 KM, čime je za 143,5 miliona KM ili 6,5 posto veći od ovogodišnjeg. Rashodovna strana Budžeta za 2014. godinu odraz je striktne provedbe mjera restriktivne javne potrošnje, kao jednog od prioriteta ekonomske politike ne samo u 2014., već i u sljedećim godinama. Cilj Federalne vlade je osiguranje makroekonomske, poboljšanje fiskalne stabilnosti, transparentnosti i povećanje odgovornosti, uz osiguranje stabilnosti finansijskog sektora, restrukturiranje javne potrošnje i očuvanje socijalne stabilnosti i socijalne pravde. Teži se očuvanju tržišta rada i povećanju uposlenosti kroz pokretanje javnih radova, te reformi javne uprave.

Svoju dosljednost u poštivanju budžetskih načela Vlada FBiH je dokazala upućujući Budžet FBiH za 2014. godinu u formi Nacrta, te na taj način, nakon dugog razdoblja, omogućila parlamentarcima da o istom dokumentu raspravljaju u dva čitanje. Ovim je omogućeno da članovi Zastupničkog i Doma naroda kroz nadležne odbore, te na samoj sjednici, iznesu primjedbe, prijedloge i sugestije s ciljem izrade što kvalitetnijeg Budžeta za sljedeću godinu.

Predložene izmjene su razmotrene, te uvažene u skladu s budžetskim mogućnostima. Tako je u Prijedlog budžeta ugrađen prijedlog Parlamentarne komisije Zastupničkog i Doma naroda odgovornog za reviziju da sredstva za reprezentaciju, naknade za službena putovanja, za rad u komisijama i za ugovore o djelu u 2014. godini budu umanjene za 20 posto u odnosu na Budžet iz 2012. godine, za ona tijela koja su dobila negativno revizorsko mišljenje.

Na temelju revizorskog izvještaja, to se odnosi na Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalnu upravu civilne zaštite. Ukupno umanjenje sredstava za ovih pet institucija iznosi 362.000 KM.

Prihvaćen je i prijedlog Kluba bošnjačkog naroda u Domu naroda da transfer kantonima bude povećan za četiri miliona KM (sa 12 na 16 miliona KM). Ovo je učinjeno tako što je japanski grant 2KR umanjen za četiri miliona KM. Postupajući na temelju parlamentarne rasprave, te uvažavajući nezavidan položaj domaće privrede, a u skladu sa politikama Vlade FBiH da unaprijedi i poboljša poslovno okruženje, iznađene su dodatne mogućnosti za planiranje 2.000.000 KM na razdjelu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta na poziciji Ostala domaća pozajmljivanja – Garancijski fond za unapređenje domaće privrede.

Ove godine je prvi put u planiranju Budžeta, a polazeći od definiranih politika Federalne vlade, planirano 1,4 miliona KM namijenjenih za institucije nauke i kulture od značaja za BiH. Prijedlog budžeta osigurava garanciju za kreditno zaduženje Javnom preduzeću (JP) “Autoceste“, te omogućava ubrzanje radova na Koridoru Vc i, na taj način, dodatno upošljavanje.

Ujedno, prvi put se uspostavlja garancijski fond za izvozno orijentirana preduzeća. Održanje makroekonomske stabilnosti i povećanje konkurentnosti privrede također treba dovesti do povećanja uposlenosti, socijalne stabilnosti i rasta realnog BDP-a.

Vlada je, uz to, odlučila sufinansirati aktivne politike upošljavanja koje provodi Federalni zavod za zapošljavanje u visini od 10.000.000 KM, što je dosad najveći planirani iznos za ove svrhe. Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. godinu definira prioritete: otplate kamata, vanjskog i unutarnjeg duga, transfer za boračke invalidnine, druga boračka davanja, neratne i invalidnine za civilne žrtve rata, plaće i naknade uposlenih, transfer za poljoprivredu i razvojni projekti, transfer za raseljene i izbjegle osobe, te tekući transferi kantonima i nižim razinama vlasti, javnim preduzećima i kapitalne investicije, navodi se u saopćenju.

federalna.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE