AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću. Ovome je prethodila javna rasprava provedena sukladno zaključku Doma naroda Parlamenta FBiH.

Dopunjene su odredbe koje se odnose na to da Zakon, pored ostalog, uređuje i materiju u svezi obveza za društveno odgovorno priređivanje igara na sreću, zabranjenih aktivnosti, te oporezivanja dobitaka ostvarenih u igrama na sreću i nagradnim igrama.

Definiran je drugačiji način obračuna i plaćanja mjesečnih naknada za priređivanje igara klađenja zasnovanih na snimljenim i računalno generiranim događajima (tzv. RNG IGRE), tako da je, umjesto dosadašnje paušalne naknade od 300 KM mjesečno po uplatnom mjestu, propisana osnovica za obračun naknada koja predstavlja neto rezultat igre po načelu da je osnovica jednaka uplati umanjenoj za isplate igračima, pri čemu je predložena visina stope u iznosu 20 posto od osnovice.

Za sve priređivače igara na sreću su propisana pravila i obveze u svezi primjene načela društveno odgovornog priređivanja igara na sreću, a propisano je oporezivanje dobitaka ostvarenih u klasičnim (lutrijskim) igrama na sreću u visini 10 KM i više, uz primjenu progresivnih stopa od 10 posto, 15 posto, 20 posto i 30 posto, u zavisnosti od visine dobitka.

Iste progresivne stope primjenjuju se i za oporezivanje svih dobitaka u kladioničkim igrama na sreću, bez obzira na visinu dobitka.

Kad je riječ o pripadnosti prihoda od poreza na dobitke, prihod od obustavljenog i plaćenog poreza će biti usmjeravan u proračun općina/gradova gdje se nalaze uplatna mjesta (poslovnice) u kojima je dobitak ostvaren, sa iznimkom poreza naplaćenog od dobitaka ostvarenih u internet i SMS igrama, koji je prihod proračuna Federacije BiH.

Uređeno je i pitanje obustave i plaćanja poreza na dobitke ostvarene u nagradnim igrama, pri čemu je predviđeno da iznos neoporezive osnovice bude deseterostruko smanjen (sa dosadašnjih 1.000 KM na 100 KM), te je utvrđena pripadnost prihoda po osnovi obustavljenog i naplaćenog poreza na dobitke ostvarenog u nagradnim igrama.

Povećana je stopa propisane mjesečne naknade koju su dužni plaćati priređivači igara na sreću u kasinima i automat klubovima s dosadašnjih pet posto na 15 posto od osnovice koju predstavlja zbroj obračuna svih automata i stolova po načelu da je osnovica jednaka ukupnoj uplati umanjenoj za ukupnu isplatu. S tim u svezi bitno je napomenuti da je u tekstu Nacrta zakona, razmatranom prije javne rasprave, za igre na sreću na automatima bila predložena stopa od 25 posto od osnovice. Međutim, tijekom javne rasprave, predlagač Zakona je zauzeo stajalište da u određenoj mjeri mogu biti prihvaćeni prijedlozi priređivača igara kojima se zahtijevaju spomenute stope.

Prijedlogom zakona precizirane su nadležnosti i ovlasti Federalne uprave za inspekcijske poslove, shodno Zakonu o inspekcijama u FBiH.

Dopunjene su odredbe koje propisuju razloge za oduzimanje odobrenja, te je predviđena mogućnost oduzimanja odobrenja priređivaču i u slučaju kada ne osigura odobrenje nadležnog federalnog ministarstva za svako novo uplatno mjesto.

Precizirane su ovlasti Federalnog ministarstva financija za poduzimanje konkretnih aktivnosti na sprječavanju štetnih posljedica izazvanih sve prisutnijom pojavom nelegalnog priređivanja igara na sreću putem domaćih i inozemnih internet stranica ili web-portala dostupnih građanima u Bosni i Hercegovini.

Za sve lokacije (uplatna mjesta, poslovnice) kojima se izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću, propisano je povećanje obvezne najmanje udaljenosti od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola, s dosadašnjih 100 na 200 metara. Također su utvrđene ovlasti i obveze nadležnih općinskih službi da utvrđuju postojanje propisane najmanje udaljenosti.

Prijedlog zakona stvara pravnu osnovu za djelomično povećanje obujma sredstava koja se prikupljaju po osnovi naplaćenih naknada od igara na sreću i usmjeravaju za financiranje programa i projekata u oblasti rada i socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, kulture i sporta, poduzetništva i obrta.

Dopunjen je dio odredbe članka 108. važećeg Zakona i tako stvorena zakonska osnova za pripremu izmjena i dopuna provedbenog akta, kojim će, između ostalog, za priređivače biti propisan i način obračuna i izvješćivanja Porezne uprave Federacije BiH o plaćenom porezu na dobitke.

Propisan je i se prestanak važenja svih odredbi Zakona o porezu na dohodak kojima je ranije bilo uređeno oporezivanje dohotka od igara na sreću, jer je to uređeno izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću.

Ujedno, predloženim zakonom su usuglašeni iznosi zapriječenih novčanih kazni sa odredbama Zakona o prekršajima u Federaciji BiH, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.