2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Od 1. jula u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija) maksimalna cijena naknada za roming u mobilnoj telefoniji primjenjuje se u skladu s pravilom “kao u domaćem saobraćaju”.

To je definisano sporazumom o sniženju cijena usluga u javnim mobilnim komunikacijskim mrežama na Zapadnom Balkanu, koji je potpisan na digitalnom samitu u aprilu 2019. u Beogradu, a koji je stupio na snagu 1. jula 2019.

Cijene usluga “kao kod kuće”

Uvođenjem pravila “u romingu kao u domaćem saobraćaju” korisnici će plaćati usluge u skladu s tarifnim paketom/opcijom koju su ugovorili sa svojim operaterom za domaći saobraćaj, odnosno neće plaćati dodatne naknade kada putuju unutar regiona Zapadnog Balkana.

Saobraćaj koji bude ostvaren unutar regiona Zapadnog Balkana (pozivi, SMS, mobilni internet) će biti naplaćen ili oduzet od bonusa uključenog u tarifni paket na isti način kao da je korisnik kod kuće. Za korisnika će biti isto da li koristi mobilni telefon dok putuje unutar regiona ili ga koristi u Bosni i Hercegovini.

U cilju sprečavanja zloupotrebe ili prekomjerne potrošnje roming usluga, u uslovima korištenja su definisane mjere koje se primjenjuju u okviru politike primjerenog korištenja, potvrđeno je iz Regulatorne agencije za komunikacije (RAK).

Mjere uključuju zahtjev za dodatni dokaz o prebivalištu u Bosni i Hercegovini ili drugim stabilnim vezama s Bosnom i Hercegovinom te primjenu mehanizma kontrole radi utvrđivanja ima li korisnik veću potrošnju mobilnih usluga na domaćem tržištu od potrošnje u romingu, kao i da li je korisnik uglavnom boravio u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine u regiji Zapadnog Balkana.

Ukidanje dodatnih naknada

Među mjerama je i praćenje postoji li dugotrajna neaktivnost određene SIM kartice povezane uglavnom ili isključivo s upotrebom u roamingu u Zapadnom Balkanu ili postoji li pretplata i uzastopna upotreba više SIM kartica istog korisnika u romingu u toj regiji te nadziranje organizovane preprodaje SIM kartica.

U skladu s pravilom o primjeni politike primjerenog korištenja i procjeni održivosti ukidanja dodatnih naknada za regulisane maloprodajne usluge rominga i Odlukom o cijenama usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama na Zapadnom Balkanu, operateri su izvršili izmjene i dopune cjenovnika te kreirali dokument Uslovi korištenja roming usluga na Zapadnom Balkanu, u kojem su precizno definisani uslovi i cijene korištenja roming usluga u regionu.