Portal 072info

Utvrđen Nacrt zakona o ugostiteljstvu: Osigurat će bolju zaštitu korisnika ugostiteljskih usluga

“Predložena rješenja nastoje uvesti više discipline u ovu oblast. Predviđa se osnivanje registra ugostiteljstva u Federaciji BiH kojim bi bili obuhvaćeni svi subjekti koji se bave ovom djelatnošću. Također, omogućava se uvođenje fizičkih osoba iznajmljivača u sistem u Federaciji BiH. S tim u vezi jača se odgovornost svih subjekata u pogledu organizacije i pružanja ugostiteljskih usluga. Prednacrtom su jasnije podijeljene nadležnosti federalnih i kantonalnih organa, kao i inspekcijski nadzor u pojedinim oblastima. Odredbe ovog prednacrta su u potpunosti usaglašene sa Zakonom o prekršajima”, navodi se u saopćenju iz Vlade FBiH.

Nacrt zakona ugostiteljskom djelatnošću smatra pripremanje i usluživanje hrane, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, a djelatnost može biti obavljana i u prijevoznom sredstvu.

“Ugostiteljstvom se ne smatra, između ostalog, pružanje usluga ishrane i smještaja u objektima ustanova socijalne pomoći, zdravstva, odgoja i obrazovanja, ako te usluge pružaju uposlenici navedenih ustanova uposlenicima ili korisnicima svojih ustanova, ili uposlenicima ili korisnicima neke druge od ovih ustanova. To nije ni pružanje usluga ishrane (‘toplog obroka’), napitaka i bezalkoholnih pića, bez namjere sticanja dobiti ili drugih privrednih koristi, koje za potrebe svojih uposlenika organizuju pravne i fizičke osobe, te federalni organi i organizacije i drugi organi uprave i organizacije u svojim poslovnim prostorijama i prostorima u toku radnog vremena”, stoji u saopćenju.

Navode da za početak rada ugostiteljskog objekta moraju biti obezbijeđeni poslovni prostor, uređaji, oprema i ispunjeni standardi i uslovi u pogledu zaposlenih osoba.

“Ugostitelj može započeti pružati usluge kada nadležnom organu uprave podnese zahtjev za obavljanje ugostiteljske djelatnosti s potrebnom dokumentacijom i priloži ovjerenu pisanu izjavu kojom garantuje da su ispunjeni zakonski uslovi.
Ako ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost kao pravna osoba, a djelatnost u više objekata, dužan je da u svakom od njih obrazuje poslovnu jedinicu (podružnicu) i pribavi potrebno rješenje”, navode iz Vlade FBiH.

Ističu da prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta posebnog standarda, odnosno oznake kvaliteta koja nije utvrđena rješenjem.

“U ugostiteljskim objektima je zabranjeno prodavati i posluživati alkoholna pića osobama mlađim od 18 godina, a u objektu u kojem se poslužuju alkoholna pića, mora na vidnom mjestu biti istaknuta oznaka o zabrani posluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina”, stoji u saopćenju Vlade FBiH.

Navode da će rješenje o osnivanju ugostiteljske radnje bit izdato osobi koja je državljanin BiH, koja posjeduje najmanje III stepen stručne spreme, udovoljava propisanim zdravstvenim uslovima, da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja ugostiteljske djelatnosti, te ako ima poslovni prostor za koji ima dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu i da taj prostor ispunjava propisane minimalne uslove.

Prema Nacrtu zakona, hotel je ugostiteljski objekаt zа smještаj u kojem se pružаju usluge smještаjа, ishrаne i pićа i druge uobičаjene u ugostiteljstvu, minimаlnog kаpаcitetа deset smještаjnih jedinicа.

“Motel je ugostiteljski objekаt zа smještаj u kojem se pružаju usluge smještаjа, ishrаne i pićа, u pravilu smješten uz sаobrаćаjnicu izvаn nаseljenog mjestа, nаmijenjen krаćem zаdržаvаnju gostiju, minimаlnog kаpаcitetа pet smještаjnih jedinicа”, stoji u saopćenju.

Navode da je hostel takav objekat u kojem se, po prаvilu, obezbjeđuje ležаj u višekrevetnim sobаmа (zаjedničko korištenje sobe), u kojem mora biti obezbijeđeno čuvanje stvari gostiju i u kojem mogu biti pružane usluge ishrаne i pićа gostima.

“Restoran je prostorno-funkcionalna cjelina u kojem se na osnovu tehničko-tehnoloških i organizaciono-kadrovskih karakteristika obezbjeđuje pružanje ugostiteljskih usluga hrane, pića i napitaka. Pojedine ugostiteljske usluge mogu povremeno biti pružane izvan ugostiteljskog objekta – na sajmovima, festivalima, vašarima, prigodnim proslavama, na drugim javnim manifestacijama ili na prostorima namjenski uređenim za pružanje ugostiteljskih usluga”, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Klix.ba

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box