Utvrđen rebalans budžeta Federacije BiH u iznosu od 5,5 milijardi KM, korak bliže korona-zakonu

Podijelite vijest

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 5 milijardi, 508 miliona i 930 hiljada KM, za oko 11,2 posto više u odnosu na ovogodišnji budžet FBiH. Saopćili su da su izmjene i dopune budžeta inicirali s ciljem stvaranja uvjeta za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koje su izazvane koronavirusom, te osiguranja sredstava za pomoć privredi.

“Federalno ministarstvo finansija je, prilikom sačinjavanja projekcija prihoda od poreza i doprinosa, uzelo u obzir da će mjere koje poduzima i koje će poduzeti Vlada Federacije BiH, ali i ostale razine vlasti imati pozitivnog efekta i usporiti daljnji pad prihoda. U tom kontekstu prihodi od poreza na dobit su umanjeni za 21 posto, doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje su manji za 15,2 posto, dok procijenjeni pad neto prihoda od neizravnih poreza iznosi 16,7 posto, što sve skupa podrazumjeva pad prihoda od poreza u apolutnom iznosu do 493 milijuna KM. Naplata ovih prihoda će u narednom razdoblju biti pažljivo praćena te će, u slučaju daljeg pogoršanja, biti poduzimane zakonom propisane korektivne mjere.
Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama Proračuna Federacije BiH za 2020. godinu iznose 5.508.930.679 KM. Ovo je, u odnosu na Proračun Federacije BiH za 2020. godinu, povećanje od 11,2 posto”, stoji u saopćenju Vlade FBiH.

Navode kako izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2020. godinu Federalna vlada nastoji osigurati uštede u vidu ograničavanja budžetske potrošnje, povećanja proračunske discipline, smanjenja tekućih i kapitalnih transfera, rekonstrukcije i investicionog ulaganja, te otplate domaćeg pozajmljivanja. Kada je riječ o uštedama, poseban naglasak je na troškovima funkcioniranja organa uprave, koji su zbog pojave pandemije COVID-19 značajno reducirani (putni, kao i troškovi nabavke materijala, goriva, ugovorenih usluga i drugo). Cilj je preusmjeriti sredstva gospodarstvu i gospodarskim subjektima za ublažavanje posljedica uzrokovanih pojavom COVID-19.

“Ono što je najznačajnije odnosi se na planiranih 500 miliona KM u Fondu za stabilizaciju gospodarstva. Sredstva su planirana na razdjelu Federalnog ministarstva financija i služit će za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, koji bi trebao biti usvojen zajedno s Rebalansom proračuna. Planirano je i 20 miliona KM za uspostavu Garancijskog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna KM, alociranih u ovoj banci po osnovu komisionih poslova, kreiralo potencijal od 100 miliona KM, čime je omogućeno financiranje garancije u iznosu od 500 miliona KM. Sukladno Izmjenama i dopuna Proračuna FBiH za 2020. godinu, Vlada je danas utvrdila i Prijedlog zakona o njegovu izvršavanju”, navodi se u saopćenju.

Među novinama su dva nova stavka u članku 23. kojima je propisano da će sredstva utvrđena na ekonomskom kodu tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju gospodarstva, biti korištena za provedbu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, a sredstva kapitalnih transfera financijskim institucijama – Garancijski fond pri Razvojnoj banci FBiH, bit će korištena na temelju odluka koju donosi Vlada.

Iz Zakona je izbrisano nekoliko transfera, kao što su subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža, kapitalni transferi javnim poduzećima, zatim udrugama građana iz oblasti kulture, za provedbu Bolonjskog procesa i za Fond za studentske zajmove. Također, izbrisan je i transfer za razvoj turizma u FBiH.

“Istovremeno, dodani su novi transferi, poput transfera za troškove karantene u FBiH, te nižim razinama vlasti za nabavku opreme za borbu protiv COVID-19.
Federalna vlada je Parlamentu FBiH uputila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu, Izmjene i dopune Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja Rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH za 2020. godinu”, saopćeno je.

Današnjoj sjednici Vlade BiH su prisustvovali premijer FBiH i njegovo dvoje zamjenika, dok su ostali članovi Federalne vlade u radu sjednice sudjelovali putem video linka.

KLIX


Podijelite vijest