Vanjskotrgovinska komora BiH uvela parafiskalni namet prijevoznicima bez saglasnosti ministarstva

Ministarstvo komunikacija i prometa (MKP) BiH ranije je dalo saglasnost Vanjskotrgovinskoj komori (VTK) da vrši obradu CEMT dozvola. Taj postupak ranije se nije naplaćivao, međutim VTK je odlučila da počne naplaćivati obradu CEMT izvještaja i postupak usklađivanja međunarodnih redova vožnje.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Vanjskotrgovinska komora BiH, koja je registrovana kao neprofitna organizacija, prijevoznicima u BiH uvela je parafiskalni namet koji ni u jednoj uređenoj zemlji ne bi mogla uvesti bez saglasnosti Vijeća ministara i Ministarstva finansija i trezora s obzirom na to da neprofitne organizacije nemaju takve ovlasti.

Ovim povodom kontaktirali smo Ministarstvo komunikacija i prometa BiH iz kojeg su nam jasno kazali kako izvršna vlast nije donijela nijednu odluku kojom bi odredila naplaćivanje naknade.

“Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je pravilnikom povjerilo obradu izvještaja o CEMT dozvolama Vanjskotrgovinskoj komori BiH. Također, Vanjskotrgovinska komora BiH provodi posao ispitivanja prijedloga redova vožnji u skladu s Pravilnikom o usklađivanju i registraciji redova vožnji. Ministarstvo, kao ni Vijeće ministara BiH, nijednim svojim aktom nije propisalo bilo kakve naknade za ove postupke, niti postoji odluka ministarstva ili Vijeća ministara BiH vezana za naknade”, rečeno nam je iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Na odgovor VTK u vezi s naplatom obrade CEMT dozvola čekali smo mnogo duže nego na odgovor resornog ministarstva. Tek nakon urgencije VTK nam je u opširnom odgovoru potvrdio kako oni naplaćuju obradu CEMT dozvola pozivajući se na saglasnost koju je 2014. godine dao Damir Hadžić kao ministar komunikacija i prometa BiH.

VTK tvrdi da ima saglasnost MKP BiH

Kako kažu, temeljem odredbi Pravilnika o CEMT dozvolama, kojim su na VTK BiH preneseni poslovi obrade podataka iz dostavljenih listova dnevnika vožnje, vođenja evidencije o korištenju CEMT dozvola i dostave tako obrađenih podataka, u pisanoj i elektronskoj formi MKP BiH je od komore u proteklim godinama dostavljeno više od 45.000 obrađenih podataka CEMT Izvještaja i listova dnevnika vožnji.

“Visina naknade koja se plaća komori na ime troškova postupka obavljanja stručnih i administrativnih poslova u postupku obrade podataka iz listova dnevnika vožnje iznosi 5,00 KM za svaki mjesečni pripadajući Dnevnik vožnje po jednoj CEMT dozvoli. Blizu 60 posto prijevoznika je oslobođeno plaćanja naknade Komori na ime troškova postupka obavljanja stručnih i administrativnih poslova u postupku obrade podataka iz listova dnevnika vožnje, jer redovno izmiruju članarinu komori. Kako je pravilnikom propisano da je Vanjskotrgovinska komora dužna sačiniti detaljnu proceduru provođenja postupka usklađivanja međunarodnih i međuentiteskih redova vožnji kojom će se bliže definisati sve aktivnosti procesa, a istu donosi uz pribavljenju saglasnost ministarstva, na istu je aktom Ministarstva komunikacija i transporta broj: interno-169/14 od 3. novembra 2014. godine, ministar dao saglasnost te uputio akt Vanjskotrgovinskoj komori BiH koji je zaprimljen 27. novembra 2014. godine putem protokola VTK BiH”, rekli su iz VTK.

Dodaju da je Vanjskotrgovinska komora BiH od 2014. godine završila tj. pravosnažno okončala više od 2.500 predmeta, kada se govori o usklađivanju redova i međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje.

“Visina naknade za prijevoznika za prijedlog međunarodnog reda vožnje za svaki najavljeni polazak je 200,00 KM, a za prijedlog međuentitetskog reda vožnje za svaki najavljeni polazak je 150,00 KM, što prati visinu naknada u entitetima BiH. Vodeći računa o transparentnosti rada VTK BiH, svi usvojeni propisi koji tretiraju oblast usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih redova vožnji i obrada CEMT podataka, objavljeni su i nalaze se na službenoj web stranici VTK BiH, kao i naknade koje plaćaju prijevoznici za izvršene usluge. Prikupljene naknade isključivo se troše na plaće uposlenika koji obavljaju navedene poslove, za organiziranje stručnih skupova (sjednice odbora, udruženja, skupština itd.) te njihovo stručno usavršavanje i promociju. Finansijske izvještaje VTK BiH uredno i u zakonskom roku dostavlja nadležnim organima i tijelima koja ih razmatraju i usvajaju”, kažu iz VTK.

Ističu da VTK BiH ima puno povjerenje svojih članica, posebno odbora i udruženja prijevoznika putničkog i teretnog prometa, što su nebrojeno puta na svojim sastancima i potvrdili.

Nakon ovog odgovora ponovo smo kontaktirali Ministarstvo komunikacija i prometa BiH tražeći da nam pojasne šta to piše u aktu “interno-169/14”, a na koji se poziva VTK BiH.

Ministarstvo poručuje: Nismo dali saglasnost, pokrenut ćemo postupak za utvrđivanje opravdanosti angažmana VTK

“Aktom interno-169/14 od 3. novembra 2014. data je saglasnost ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na Odluku o načinu obavljanja poslova usklađivanja koju je donio Upravni odbor VTK 21. oktobra 2014. godine, a koja je propisana prethodnim pravilnikom. Tada je stajalo: ‘Komora je dužna sačiniti detaljnu proceduru provođenja postupka usklađivanja redova vožnji kojom će se bliže definisati sve aktivnosti procesa, a istu donosi uz pribavljenu saglasnost ministarstva’. Stupanjem na snagu novog pravilnika sve navedeno je prestalo da važi“, rečeno nam je iz MKP BiH.

Dodaju da su iznosi naknada koji su propisani uspostavljeni isključivo od Vanjskotrgovinske komore BiH. Nakon toga je ministarstvo donijelo nove pravilnike i to Pravilnik o CEMT dozvolama i Pravilnik o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole.

“Po pitanju iznosa naknada koji su kasnije propisani, a koje je uspostavila Vanjskotrgovinska komora BiH, nije konsultirano ministarstvo, niti je ministarstvo iste odobrilo. Prema novom Pravilniku o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole koji je na snazi od 2018. godine, naknade za obavljanje poslova nisu razmatrane niti su predmet ovog pravilnika”, kažu iz MKP BiH.

Navode primjer stručne pomoći stranaka: Komora može pružiti stručnu pomoć strankama kako bi prijedlog reda vožnje, prije dostavljanja, ispunjavao uvjete propisane članom 6., 7. i 8. Pravilnika. Uz zahtjev za stručnu pomoć, stranka dostavlja prijedlog reda vožnje i dokaz o uplati naknade za stručnu pomoć koja se plaća komori, u skladu s Odlukom o naknadi za obavljanje poslova ispitivanja reda vožnje. I to 400 KM za pružanje stručne pomoći (za svaki najavljeni polazak 200 KM i za svaki najavljeni povratak 200 KM).

“Ministarstvo niti je konsultirano, niti je dalo bilo kakvu saglasnost na ovu naknadu, niti ovaj iznos. Ističemo da ministarstvo podržava da za angažman postoji razumna naknada koja pripada VTK, ali iznose naknada ministarstvo nikada nije odobrilo niti je u vezi s istim konsultirano”, rečeno nam je iz MKP BiH.

Naglašavaju da će ministarstvo u narednom periodu pokrenuti postupak za utvrđivanje opravdanosti angažmana Vanjskotrgovinske komore BiH u ovakvim okolnostima.

Sistem građanima BiH još uvijek duguje odgovor na pitanje na šta se troši parafiskalni izvor budžetskih prihoda države kada država nije dala saglasnost za njega i očito ne zna ni da postoji i koliko sredstava je generalno ubrano na ovaj način.

Klix.ba