a 30
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Ratni zločinac Radovan Karadžić uputio je pismo šefovima država i vlada, predstavnicima zemalja članica UN i Vijeća sigurnosti neposredno prije deportacije iz haškog u britanski zatvor.

Karadžić u pismu govori da se dešava “najmalignija masovna manipulacija nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji sa perfidnim zlostavljanjem mnogih institucija civilnog društva i međunarodnog poretka, te upozorava da je ideja međunarodne pravde zauvijek ugrožena”.

– Nije ni čudo što neke velike sile, progoneći i namećući takve ad hok sudove drugim državama, ne sarađuju sa takvim sudovima, osim sa tužilaštvima radi optuživanja predstavnika malih naroda – smatra zločinac Karadžić, prenosi Srna.

Govori da takvi sudovi krše mnoge zakone i propise.

– Takav sud podriva čak i dokumente UN, poput Rezolucije Generalne skupštine UN 70/175, poznate pod nazivom “Pravila Nelsona Mandele”, koja predviđa izdržavanje kazne na mjestima koja su najbliža njihovim porodicama. Kao da ova rezolucija ne postoji, stotine nevinih Srba služile su svoje nepravedne kazne u zemljama daleko od svoje zemlje. Svi su lišeni olakšanih i redovnih kontakata sa porodicama, kao i njihovih kulturnih i profesionalnih potreba i statusa – mišljenja je Karadžić.

Legalizacija prekršaja

On je naglasio da se zatvorski uslovi različitih nacija u Evropi jako razlikuju, mada bi “Pravila Nelsona Mandele” trebalo da obavezuju članove UN da uspostave međunarodne standarde umjesto svojih nacionalnih.

– Ni u doba najvećih diktatora nije bilo zatvoreno toliko nevinih ljudi sa tako perfidnom maskom pravde – ocijenio je Karadžić.

Karadžić je istakao da visoki zvaničnici Suda i Tužilaštva otvoreno pokazuju “sopstvenu pristrasnost”.

– Na taj način oni pokazuju da je to neka vrsta “pobjedničke pravde”. A, zvaničnik najvišeg suda zloupotrebljava svoja diskreciona prava, odbijajući da pusti srpske osuđenike poslije dvije trećine izdržane kazne. Umjesto toga, ovo odbijanje predstavlja izuzetak, a utvrđeno pravilo je preokrenuto, tako da je odbijanje pravilo, a poštovanje ove odredbe čini se izuzetkom – rekao je Karadžić.

Rekao je da to “napušta svaku nadu za opstanak ovog svijeta u dobru”.

– Na putu ka katastrofi, krajnja stanica je sama katastrofa – poručio je zločinac Karadžić.

Karadžić dalje navodi da se “pred cijelim svijetom odvija najperfidnija carska igra, ne manje opasna od one koju je Hitler igrao sa Čehoslovačkom uoči Drugog svjetskog rata, ali još perfidnija”.

– Perfidnija, zbog iluzije legalnosti stečene odlukama UN i drugih međunarodnih tijela, poput ad hok sudova. Stvaranje krize bilo je potpuno nezakonito i kriminalno, dok sljedeće radnje i rezolucije sankcionišu i legalizuju ove velike prekršaje – naveo je Karadžić.

Zločinački poduhvat

On je naveo da je prvi korak u takvoj akciji protiv čitave nacije stigmatizacija nacije (u ovom slučaju Srba), na isti način kao što se to dogodilo uoči Prvog svjetskog rata, kada je Austro-Ugarska bila preplavljena plakatima i komandom da “Srbija mora umrijeti” i na isti način na koji su Jevreji i Srbi bili stigmatizovani prije Drugog svjetskog rata.

– U oba slučaja korišten je rasistički mehanizam ocrnjivanja i demonizacije i izlaganja navedenih naroda beskrajnom uništenju, tako da čak ni njihova vlastita javnost ne pita zašto njihova vlada učestvuje u takvom zločinačkom poduhvatu – naveo je Karadžić.

Zločinac je naglasio da se sve to radi pred čitavom međunarodnom zajednicom, i u ime ove zajednice, a posebno u ime najodgovornijih država članica Vijeća sigurnosti i njihovih lidera.

– Dakle, sve se radi u ime Vaše ekselencije i Vaše ugledne zemlje. Prvo dolazi do masovnog i drastičnog kršenja međunardnog prava i zakona suverenih zemalja i nacija, bez UN i protivno standardima UN, a zatim perfidno Ujedinjene nacije imaju zadatak da upravljaju novom državom, kao da je stvorena legalno i legitimno –  naveo je.

Karadžić smatra da dolazi do još jedne nepodnošljive i beskrajne zloupotrebe UN – prekršeni su svi akti te organizacije o očuvanju svjetskog mira i poretka, posebno Povelja UN, kao i dokumenti OEBS-a, posebno onaj koji se odnosi na očuvanje granica međunarodno priznatih država.

Štetno i kontraproduktivno

On smatra da, ako je takva institucija mogla biti više puta zloupotrebljena u nezakonite svrhe i ne može se koristiti u spriječavanju strašnih zločina koji pogađaju čitave nacije, onda je postojanje takve institucije štetno i kontraproduktivno.

– Pored opštih humanističkih razloga, koji nikoga ne bi trebalo da ostave ravnodušnim, postoje i specifični razlozi da ste pravilno obaviješteni o svemu što se radi u ime Vaše ekselencije i u ime Vaše ugledne zemlje, kao i mnogih drugih zemalja i njihovih lidera, dok mnogi lideri nemaju odgovarajuće informacije, kao ni šira javnost u samim zemljama izvršiocima – pisao je Karadžić.