VAŽNA INFORMACIJA ZA FIRME U FBIH: Ove podatke više nećete morati plaćati, fia ih nudi besplatno!

dokumenti fia 1 696x391 1

Pretraživanje pravnih osoba je unaprijeđeno tako da, osim prema nazivu i jedinstvenom identifikacionom broju (JIB), pravne osobe se mogu filtrirati na osnovu geografske lokacije, organizacione strukture i šifre djelatnosti na svim nivoima, kao i kombiniranjem navedenih filtera.

Finansijsko-informatička agencija kreirala je novi modul “Profil pravnih lica u Federaciji BiH”, koji će omogućiti pregled općih podataka o pravnim osobama, osnivačkoj i upravljačkoj strukturi, vitalnim finansijskim pokazateljima te statusu glavnog računa.

Novi modul koji daje pregled finansijskih pokazatelja privrednih društava, udruženja i budžetskih korisnika u Federaciji BiH, predstavljen je kroz 13 publikacija.

Prema informacijama iz FIA-e, u finansijskim izvještajima više od 3.000 privrednih društava nema zaposlenih radnika.

FIA je pripremila analizu utjecaja pandemije Covida-19 na poslovanje privrednih društava u Federaciji BiH, a za izradu analize korišteni su podaci iz Registra finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu.

Iako analiza pokazuje kako su privredna društva pretrpjela negativne posljedice usljed zatvaranja i smanjenje ekonomske aktivnosti, postoji značajan broj društava na čije poslovanje je pandemija imala pozitivan utjecaj.

Na kraju 2020. godine, na tržištu FBiH poslovala su ukupno 23.244 privredna društva, što je za 584 društva manje nego 2019. godine (23.828 društava).

Vrijednost poslovnih prihoda koju su privredna društva u Federaciji ostvarila u 2020. godini, manja je za 5 milijardi KM nego godinu ranije (50,23 milijarde KM u 2019. godini). Dominiraju prihodi ostvareni na domaćem tržištu, dok prihodi od izvoza bilježe pad, stoji u analizi FIA-e.

Analiza pokazuje smanjenje broja zaposlenih od 16.704 (4,57 posto) u privrednim društvima u Federaciji BiH u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu.

U poslovnoj 2020. godini finansijske izvještaje su dostavila 34.744 obveznika, dok 19.163 obveznika nisu predala svoj finansijski izvještaj, a 3.049 privrednih društava koja su izvršila zakonsku obavezu predaje finansijskih izvještaja za 2020. godinu su prezentirala nula zaposlenih radnika.

Iako nekim djelatnostima pandemija nije škodila kada je riječ o profitabilnosti i rentabilnosti ulaganja tokom 2020. godine, za hotelijerstvo i ugostiteljstvo se to ne može reći. Privredna društva iz ovih djelatnosti su pretrpjela najteže posljedice, ali prema analizi, bolje nisu prošli ni elektroenergetski sektor i javna uprava i odbrana.

Zaključak analize je da razmjerno nepovoljan poslovni ambijent pandemija koronavirusa nije dodatno pogoršala uz napomenu da zaključak vrijedi samo ako kriza ne potraje dugo.

Pored ove analize, FIA je kreirala preglede finansijskih pokazatelja u Federaciji BiH kroz 13 publikacija koje su besplatno dostupne u elektronskoj formi na web-portalu FIA-e.

Riječ je o pregledu poslovanja privrednih društava, udruženja i fondacija te budžetskih korisnika na federalnom nivou i poslovanja privrednih društava na području deset kantona.

Direktor FIA-e Esad Mahmutović pojasnio je da su pokazatelji finansijskog poslovanja u ovim publikacijama namijenjeni korisnicima koji imaju interes i bave se finansijskim i ekonomskim analizama i planiranjima.

  • Vjerujemo da će ove publikacije biti od koristi najprije djelatnicima u makroekonomskom planiranju i upravljanju na svim nivoima društvenog uređenja, ali jednako tako i menadžmentu privrednih društava, poslovnim asocijacijama, predstavnicima medija te stručnoj, naučnoj i istraživačkoj javnosti – naveo je Mahmutović.

FIA-a je dodatno unaprijedila svoj web-portal puštajući u upotrebu modul “Profil pravnih lica u Federaciji BiH“, a sve u cilju olakšanja dostupnosti informacija, transparentnosti poslovanja i javnog informisanja pravnih i fizičkih lica, piše Fena.

Mahmutović naglašava kako će na ovaj način biti omogućeno korisnicima da besplatno na jednom mjestu za svaku pravnu osobu u Federaciji BiH vide opće podatke o pravnoj osobi, osnivačku i upravljačku strukturu, 10 „zlatnih“ finansijskih pokazatelja kroz tri posljednje finansijske godine, kao i broj glavnog računa, status i banku u kojoj je otvoren glavni račun.

Pretraživanje pravnih osoba je unaprijeđeno tako da, osim prema nazivu i jedinstvenom identifikacionom broju (JIB), pravne osobe se mogu filtrirati na osnovu geografske lokacije, organizacione strukture i šifre djelatnosti na svim nivoima,kao i kombiniranjem navedenih filtera – poručuju iz FIA-e.