AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Nakon nekoliko medijskih istupa, kako televizijskih tako i u štampanim medijima i na društvenim mrežama, javnost odnosno korisnici zdravstvenih usluga JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona su dovedeni u zabludu, s obzirom da su u većini obavještenja, akteri istih izjavili da je karantin za osobe zaražene i pod sumnjom na zarazu, smješten u „Stacionaru“, a što je izazvalo strah kod naših sugrađana i ostalih korisnika naših usluga.

Naime, u javnosti je zastupljeno mišljenje da je Stacionar jedna ustanova, odnosno građani ne znaju da su u objektu koji je poznat pod nazivom „Stacionar“ smještene dvije javne zdravstvene ustanove i to dio Kantonalne bolnice Zenica i Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu, koje su fizički odvojene i koriste posebne ulaze.

Apelujemo na građane da je samo dio objekta poznatog pod nazivom „Stacionar“ pretvoren u karantin i to dio objekta koji koristi JU Kantonalna bolnica Zenica, a da drugi dio koji korsti JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona i dalje neometano radi i nastavlja sa pružanjem usluga kao i do sada.