Portal 072info

Važno uputstvo: Evo kako koristiti plinske boce u kućanstvu

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Federalna uprava Civilne zaštite objavila je mjere sigurnosti korištenja plinske boce u kućanstvu.

Nesreće s plinskim b ocama se stalno događaju, a ona današnja u Sarajevu je odnijela dva života.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Mjere sigurnosti prilikom rukovanja plinom u bocama:

 • Bocu uvijek držati uspravno i sa zatvorenim ventilom
 • Smještaj boce mora biti jednak ili viši od okolne površine, ne koristiti i čuvati boce s plinom u prostorijama nižim od okolnog terena (podrumi, stubišta)
 • Ne izlagati plinsku bocu izvorima topline, odnosno temperaturi višoj od 40°C (sunce, vatra, itd.)
 • Mjesto gdje je boca pohranjena potrebno je redovno provjetravati
 • Koristiti samo dopuštene materijale i predviđena trošila
 • Pri svakoj zamjeni plinske boce zamijeniti postojeću brtvu na spojnoj matici (holenderu), te provjeriti ispravnost gumene cijevi
 • Poslije upotrebe plina na trošilu, obavezno zatvoriti ventil na boci
 • Ne spajati bocu na trošilo bez regulatora tlaka
 • Opremu je potrebno redovno kontrolisati
 • Popravke plinskih trošila obavezno povjeriti ovlaštenom serviseru
 • Pri zamjeni boce strogo je zabranjeno pušiti i prilaziti otvorenim plamenom
 • Ne koristiti boce specijalne namjene s oznakom TF na tijelu boce (tekuća faza)
 • Pridržavati se uputstava proizvođača plinskih trošila
 • Držati plinsku bocu podalje od dohvata djece
 • Ppridržavati se uputa napisanih na samoj boci, piše “N1“…

Uputstva za upotrebu i održavanje boca sa UNP-om

Kod priključivanja boce na trošilo postupiti na slijedeći način:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 • Provjeriti da li je ventil na boci zatvoren (ventil se zatvara u smjeru kazaljke na satu), skinuti navojnu kapu sa ventila odvijanjem u smjeru kazaljke na satu
 • Zatvoriti sve ventile na trošilu
 • Staviti novu brtvu na spoju boce regulatora tlaka i dotegnuti maticu regulatora tlaka spoju s bocom
 • Otvoriti ventil na plinskoj boci
 • Sapunicom ili posebnim sprejem obaviti ispitivanje nepropusnosti spoja plinske boce s regulatorom, tako da se obliju svi spojevi kao i gibljiva cijev. U slučaju propuštanja (pojava mjehurića) ili kod osjeta karakterističnog mirisa plina, provjeriti dotegnutost svih spojeva i ponoviti opisani postupak.

Kod zamjene prazne plinske boce punom, postupiti na slijedeći način:

 • Zatvoriti ventil na praznoj boci okretanjem kola ventila u smjeru kazaljke na satu
 • Odviti maticu regulatora okretanjem u smjeru kazaljke na satu
 • Na punoj boci okretanjem kola ventila u smjeru kazaljke na satu provjeriti jeli ventil zatvoren, odviti navojnu kapu odvijanjem u smjeru kazaljke na satu i nastaviti s postupkom priključivanja nove boce na trošilo (vidi tsčku 1.)

NAPOMENA: UNP je zapaljiv, eksplozivan i zagušljiv plin, karakterističnog mirisa. Prestankom rada plinskog trošila, moraju se zatvoriti svi ventili na trošilu. U slučaju nekontrolisanog propuštanja UNP-a iz boce ili ventila, obavezno zatvoriti ventil na boci, ne upotrebljavati izvore paljenja, osigurati provjetravanje prostorije, a bocu iznijeti na otvoren prostor i o svemu obavijestiti distributera.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ukoliko osjetite miris ili nekontrolisano istjecanje plina u prostoriji:

Zatvoriti ventil na plinskoj boci, otvoriti prozore i vrata, te ne paliti moguće izvore iskrenja (svjetlo, upaljač, isključiti obavezno frižider). Sapunicom provjeriti mjesto propuštanja i otkloniti uzrok. Ako ste u nemogućnosti otkloniti uzrok neispravnosti, obratite se serviseru plinskih trošila.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kod pojave nekontrolisanog zapaljenja (plamena) na instalaciji ili trošilu:

Zatvoriti ventil na boci, otpojiti bocu i iznijeti iz prostorije te pristupiti gašenju požara vatrogasnim aparatom. Ako je zaustavljeno isticanje plina (zatvoren ventil na boci), vatra se može gasiti vodom. U slučaju nemogućnosti gašenja vatre, odmah obavijestiti ukućane i napustite prostorije. Nazvati vatrogasnu službu (tel. 193) i obavijestiti ih da se radi o požaru s propan-butan plinom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)