Portal 072info

Vijeće Evrope pojačava pritisak na BiH: Svim vlasnicima vojnih stanova mora se platiti odšteta!

Bosna i Hercegovina pod hitno mora usvojiti zakonska rješenja kojima će omogućiti isplatu pravične naknade svima koji su bili vlasnici vojnih stanova, a izgubili su ih.

Na području Federacije BiH registrirano je skoro 13.000 stanova ove kategorije. Oko 3.000 je vraćeno ranijim vlasnicima, a 2.000 zahtjeva je odbijeno. Pred domaćim sudovima vodi se skoro 3.000 sporova, dok je na stotine aplikacija predato Sudu u Strazburu.

Pravo kompenzacije

Vijeće Evrope (VE) upozorilo je vlasti BiH da su dužne bez odlaganja donijeti zakonske i druge propise i time otvoriti put za isplatu svima koji imaju pravo na kompenzaciju jer su izgubili stan uslijed ratnih djelovanja.

Kako je saopćeno, Sud u Strazburu donio je novi set presuda. Među njima je i odluka u slučaju apelacije “Đokić-Mago” protiv BiH.

Njih dvoje su se žalili da im još šteta nije isplaćena, iako je Evropski sud za ljudska prava to naložio još prije pet godina.

Ljeposava Mago i još šest osoba najprije su se žalili u Strazburu 2011. godine da im je uskraćeno pravo na povratak stana koji su imali na prostoru bivše Jugoslavije.

Sud je utvrdio da im se stanovi trebaju vratiti ili, ako to nije moguće, isplatiti pravična naknada.

Kako se to, u slučaju BiH, nije desilo, Sud je zatražio od drugih tijela Vijeća Evrope da reagiraju. Vijeće ministara VE u svojoj odluci ističe da su zakonska rješenja spremna te da su u skladu s odlukama Suda u Strazburu. Istaknuto je i da pravo na kompenzaciju nemaju osobe koje su u međuvremenu dobile odgovarajući stan “negdje drugo”.

Brojne apelacije

Preventivno, Vijeće ministara VE upozorilo je da se princip pravedne kompenzacije mora osigurati za sve u cijelosti te istaklo da je pred Sudom u Strazburu još dosta apelacija sa stambenom tematikom.

– Zbog toga se sva potrebna zakonska rješenja i pravne norme moraju usvojiti u organima vlasti BiH bez daljnjeg odlaganja. Tražimo od bh. vlasti da nas o svemu izvijeste što je prije moguće. Vijeće ministara razmatrat će ovo pitanje najkasnije 1. februara 2018. godine – navedeno je u saopćenju.

Različiti aršini i kako smo gubili slučajeve

Vojni stanovi su dugogodišnji neriješeni problem u BiH. Riječ je o stanovima koji su prije rata koristili, mahom, pripadnici bivše JNA, od kojih su mnogi 1992. godine pristupili u službu agresorske vojske, te kasnije ostali u vojnoj službi Srbije i Crne Gore. U mnogim slučajevima njihovih zahtjeva za povrat stanova u BiH korišteni su različiti aršini.

Predmete su rješavale razne instance od Vojno-stambenog fonda bivšeg Federalnog ministarstva odbrane, preko bivše međunarodne CRPC komisije, pa njene nasljednice – Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica BiH, nekadašnjeg Doma za ljudska prava, raznih lokalnih stambenih uprava, kantonalnih sudova, Ustavnog suda BiH, sve do Suda za ljudska prava u Strazburu, gdje nadležni organi FBiH nisu adekvatno zastupali ovakve slučajeve.

Tako se i prije sedam godina dogodilo da je Federacija morala iz budžeta platiti 65.200 eura na beogradski račun Branimiru Đokiću, oficiru bivše JNA, za stan u sarajevskom naselju Trg heroja, što je odšteta 30 puta veća od cijene plaćene 1992. godine, kada je on otkupljivao stan.

Sud u Strazburu je naložio isplatu odštete Đokiću, jer mu je “onemogućeno” da se vrati u svoj prijeratni stan u Sarajevu, iako ga je on 1992. napustio te otišao u Beograd, gdje je dobio drugi stan koji je pripadao nekadašnjem zajedničkom jugoslavenskom vojno-stambenom fondu. Presudu u Strazburu Đokić je uspio dobiti zahvaljujući kupoprodajnom ugovoru, prema kojem je on 18. februara 1992. godine u Beogradu otkupio sarajevski stan!?

Avaz.ba

Podijelite članak