AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas Informaciju Ministarstva sigurnosti BiH o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za april 2020. godine, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH.   

Kako je navedeno, u prva četiri mjeseca ove godine evidentirana su ukupno 4.572 nezakonita migranta, što manjenje za 24 posto u odnosu na isti period prošle godine, kada su prijavljena ukupno 6.034 migranta. Najviše nezakonitih migranata je porijeklom iz Pakistana (27,4 posto) i Afganistana (24,1 posto). Namjeru za podnošenje zahtjeva za azil iskazalo je 4.247 osoba, od čega je 78 osoba podnijelo zahtjev za azil.

Broj nezakonitih migranata u aprilu, kada je zabilježeno njih 128, manji je za 92 posto u odnosu na mart ove godine, rezultat je mjera ograničenja kretanja koje su preduzele zemlje regije i Evropske unije usljed pandemije bolesti Covid-19. Broj nezakonitih migranata prijavljenih Službi za poslove sa strancima u aprilu 2020. godine je za 95 posto manji u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Od početka ove godine do kraja aprila, iz budžeta IPA projekta “Posebne mjere za podršku odgovoru na izbjegličku i migrantsku situaciju u BiH” realizirana su sredstva u iznosu 8.692.317 eura, od čega je u aprilu 2020. godine realizirano 2.158.298 eura.

Avaz