Vijeće ministara usvojilo odluku o obezbjeđivanju novca za izgradnju mosta preko rijeke Tare

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Vijeće ministara BiH održalo je danas 52. sjednicu na kojoj je usvojeno nekoliko inicijativa, te u skladu sa tim donijeto više odluka.

Na današnjoj sjednici usvojena je inicijativa Ministarstva finansija i trezora te imenovana delegacija za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o zajmu između BiH i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Projekat se odnosi za upravljanjem čvrstim otpadom u Mostaru, a vrijedan je pet miliona eura.

Sredstva su namijenjena provođenju plana prilagođavanja za regionalnu deponiju Uborak – Buđevci, uključujući zatvaranje i saniranje postojeće plohe za odlaganje otpada, izgradnju nove plohe i prečistača procjednih voda s deponije.

Vijeće ministara BiH usvojilo je također i inicijativu projekta izgradnje kulturno-sportskog centra u Mostaru. Radi se o kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope vrijednom 12 miliona eura.

Osigurana sredstva za dioniocu Ovčari – Mostar sjever na Koridoru 5c

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je inicijativu za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između BiH i Evropske investicione banke (EIB) (Koridor 5c, dionica Ovčari – Mostar sjever) u iznosu od 300 miliona eura.

Projekat podrazumijeva finansiranje izgradnje dionice autoputa od Ovčara do Mostara sjever na Koridoru 5c, a izgradnja autoputa će biti podijeljena na dionice Ovčari – Mostar sjever i Mostar sjever – Mostar jug.

Dionica od Ovčara do Mostara sjever sastoji se od tri dijela i uključuje Ovčari – ulaz u tunel Prenj, tunel Prenj i tunel Prenj – Mostar sjever) u ukupnoj dužini oko 35 kilometara.

Na današnjoj sjednici je također usvojena odluka o utvrđivanju namjene dijela sredstava uplaćenih od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Na ovaj način bit će osigurano 2,5 miliona KM za finansiranje 50 posto izgradnje međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18 na lokaciji Hum – Šćepan Polje.

Cilj je bolje transportno povezati Sarajevo i Podgoricu i obezbjediti direktne veze između država regiona, što je od izuzetne važnosti za daljnji ekonomski rast i jačanje konkurentnosti BiH i Crne Gore, ali i država regiona.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva spoljnih poslova, dalo je pojedinačne saglasnosti za imenovanje više vojnih i policijskih atašea za BiH. Također, donio je pojedinačne odluke o sticanju državljanstva BiH za više lica od naročite koristi za BiH, među kojima su privrednici, sportisti, naučni i radnici u oblasti kulture. U državljanstvo BiH pripremljeni su Pol Vuds, Rade Bulajić, Dario Krešić, Alek Džefri Peters, Rafaele Fabrini, Nataša Gaponko i Divna Zovko.

Klox