Više od 4,7 mil. eura švicarskog granta za pročišćavanje otpadnih voda u Zenici

Novac ilustracije

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju i projektu između Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora, i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Grada Zenice, koji predstavlja gradonačelnik, i KfW-a, Frankfurt na Majni u iznosu 4.750.000,00 eura za „Prikupljanje i tretman otpadnih voda Zenica.“

Radi se o grantu Vlade Švicarske Konfederacije koji će, putem KfW-a, biti proslijeđen Bosni i Hercegovini za prikupljanje, transport i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u Zenici. To će doprinijeti unapređenju života stanovništva te zaštiti okoliša, posebno rijeke Bosne i njezine pritoke u Zenici i nizvodno.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

 

Akta.ba