Portal 072info

VITEZ: Civilna zaštita upozorila na opasnost od požara zbog povišenih temperatura

Služba civilne zaštite Općine Vitez upozorila je danas na opasnost od pojave požara zbog povišenih dnevnih temeperatura.

– Zapaljive, eksplozivne i druge opasne materije ne smiju se upotrebljavati i skladištiti na način, koji nije u skladu s propisanim tehničkim normativima i standardima i koji nije siguran po rukovatelja i okolinu, što je uređeno posebnim propisima iz te oblasti, a pri prijevozu ljudi i životinja, kao i transportu roba u cestovnom, željezničkom, pomorskom, riječnom, jezerskom i zrakoplovnom prometu i transportu cjevovodima, moraju se provoditi propisane mjere zaštite od požara – navode iz Službe civilne zaštite Općine Vitez.

Između ostalog, iz Civilne zaštite Općine Vitez istaknuli su kako se zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu organizira i provodi u skladu s propisima koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno zemljište.

– Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sva pravna i fizička lica koja su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Javno poduzeće ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara. Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata dužni su održavati u ispravnom stanju postrojenja, uređaje, električne, plinske, ventilacijske i druge instalacije, dimnjake i ložišta koji mogu prouzrokovati nastajanje i širenje požara – ističe se u priopćenju Civilne zaštite.

Kako je kazao u izjavi za Fenu v.d. pomoćnika načelnika Ismet Trako, posebno se upozoravaju sva pravna i fizička lica da je, zbog opasnosti od pojave požara, u šumskim područjima zabranjeno stvarati otvoreni plamen na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume.

– Sve mjere zaštite od požara se moraju primjeniti u cilju zaštite života i zdravlja ljudi i spriječavanju šteta na materijalnim dobrima. Po odredbama zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu sva pravna i fizička lica dužna su aktivno sudjelovati u početnim fazama gašenja požara do dolaska vatrogasnih jedinica – kazao je Trako.

(Fena)

Podijelite članak