AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Vlada Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, donijela je zaključak kojim je Javnom preduzeću “BH Telecom” naložila da sredstva odobrena Odlukom o odobravanju Odluke Nadzornog odbora o dodjeli donacija pravnim osobama u 2019. godini budu ravnomjerno raspoređena na kantonalne i opće bolnice u Konjicu, Zenici, Goraždu,Travniku i Bihaću.

Vlada je upoznata sa informacijama o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica utjecaja globalne pandemije koronavisursa (COVID-19) u Federaciji BiH s danom 22.3.2020. godine.