Portal 072info

Vlada FBiH dala saglasnost za smanjenje cijene gasa

Federalna vlada je danas dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora “BH-Gasa” d.o.o. Sarajevo od 31.8.2015. godine, na osnovu koje veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.10.2015. godine, iznosi 640 KM za 1.000 standardnih metara kubnih, odnosno 0,640 KM/Sm3. 

U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. Dosadašnja veleprodajna cijena, koja je bila na snazi od 4.9.2013. godine, iznosila je 754 KM/1.000 Sm3. 

Odluku je Vlada donijela nakon što se Privredno društvo za proizvodnju i transport gasa “BH-Gas” d.o.o. Sarajevo obratilo zahtjevom za davanje saglasnosti na promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa, umanjenu za 15,12 posto u odnosu na dosadašnju.         

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dalo je pozitivno mišljenje na ovaj zahtjev, a Federalno ministarstvo trgovine je Vladi Federacije BiH predložilo davanje saglasnosti za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa. 

Nabavna cijena gasa ruskog isporučioca formira se za svaki kvartal u godini na bazi prethodnog devetomjesečnog prosjeka kretanja svjetske cijene mazuta i dizel goriva. Tek su se za četvrti kvartal ove godine stekli uslovi za smanjenje prodajne cijene. 

Kako je obrazloženo, uslovi koji su doveli do mogućnosti sniženja cijena u četvrtom kvartalu su očekivano sniženje cijene ruskog gasa i potpisan aneks na ugovor o njegovom transportu kroz Mađarsku, čime je snižena transportna taksa, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Onasa

Podijelite članak