Vlada FBiH mora snositi najveći dio tereta u isplati plaća

Mjere koje je predložila Vlada FBiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa su neuporedivo bolje od ranijeg prijedloga ohrabrujuće su, ali nedovoljne, istakli su iz Udruženja poslodavaca FBiH.

S ciljem zaštite života i zdravlja zaposlenih i očuvanja radnih mjesta, iz UPFBiH pozivaju Vladu FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH na potpisivanje privremenog Socijalnog sporazuma kojim će se omogućiti slanje ljudi na čekanje i osigurati isplata plaća na način da svi snose dio tereta, srazmjerno snazi – radnici najmanje, poslodavci više, a vlade najviše.

“Insistiramo da se hitno preusmjere sva budžetska sredstva, osim onih namijenjenih za plaće uposlenih, vanbudžetske fondove, zdravstvenu zaštitu, PIO/MIO, socijalnu zaštitu i slično, za umanjivanje efekata krize izazvane pandemijom koronavirusa”, saopćili su.

Podsjetili su da je u većini država donesena upravo ovakva odluka.

„U UPFBiH predložene mjere smatramo samo početkom djelovanja u pravcu stabilizacije privrede i saniranja posljedica pandemije koronavirusa , jer će se mjere morati mijenjati i usklađivati sa daljim razvojem situacije u BiH, okruženju i svijetu. Podržavamo selektivnost u primjeni mjera, uz uslov da kompanije koje se nalaze u stanju ekonomske ugroženosti ne mogu računati na pomoć ukoliko otpuštaju radnike“, naglašavaju iz UPFBiH.

Kao nedostatak u predloženim mjerama Vlade FBiH, iz UPFBiH ističu činjenicu da se donesenim mjerama ne uzima u obzir pogoršanje situacije na terenu koje je izvjesno, niti dužina trajanja krize.

Naglašavaju da se sa svojim setom mjera koje će pomoći privredi moraju uključiti i niži nivoi vlasti, uzimajući u obzir podjelu nadležnosti kada je u pitanju privreda.

„Insistiramo da se hitno stavi u funkciju Koordinacioni odbor za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa, koji mora što prije početi operativno djelovati. Također tražimo da se hitno definiraju procedure i primjenjuju mjere koje je donijela Vlada FBiH“, kažu iz UPFBiH.