Portal 072info

Vlada FBiH: Osigurati demobilisanim borcima pravo na osnovno osiguranje

Federalno ministarstvo za boračka pitanja upoznalo je danas Vladu FBiH o aktivnostima poduzetim od 1. aprila 2015. do 30. aprila 2018. godine, s ciljem poboljšanja položaja boračkih kategorija.

Vlada je zaključila da je potrebno osigurati ostvarivanje prava na osnovno osiguranje demobilisanih boraca kroz Program utroška, i donošenje Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i Zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja.
Prava treba ostvarivati i kroz projekte zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i svih drugih boračkih kategorija, kao i kroz realizaciju svih transfera Federalnog ministarstva koji se odnose na statusna pitanja pripadnika boračkih kategorija.

Federalna vlada je usvojila i informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2017. godini. Ukupna vrijednost programa iznosila je 72.400.000 KM, od čega je realizovano 71.745.017,74 KM ili 99,1 posto. Od toga se na poticaje biljnoj proizvodnji odnosi 10.944.039,54 KM, animalnoj 59.827.538,70 KM, ostale vrste podrški 81.702,57 KM, a 891.736,93 KM je iznos na ime sudskih presuda i žalbenih postupaka.

Prošle godine je intenziviran broj inspekcijskih kontrola. Od 694 korisnika poticaja koje je kontrolisala Federalna uprava za inspekcijske poslove, stanje je bilo uredno kod 477 njih, za 214 su utvrđene nepravilnosti, a kod tri klijenta je konstatovano da trebaju vratiti sredstva.

Kada je riječ o kadrovskim rješenjima Federalna vlada je Nadzornom odboru Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo dala saglasnost za imenovanje Admira Andelije na dužnost izvršnog direktora za distribuciju. Također, Vlada je na lični zahtjev razriješila Srđana Vuletića dužnosti člana Nadzornog odbora JP Filmski centar Sarajevo d.o.o., te na ovu poziciju privremeno, na period do 90 dana i do okončanja zakonom predviđene konkursne procedure, imenovala Armina Omerovića.

Faktor.ba

Podijelite članak