AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Uoči današnje sjednice Predstavniškog doma Parlameta FBiH na kojoj je predviđeno i razmatranje Informacije o epidemiološkoj situaciji u FBiH, ističemo da nisu tačni navodi pojedinih medija da je Vlada Federacije BiH za današnju parlamentarnu sjednicu uputila prijedlog za „otvaranje ugostiteljskih objekata i dozvoli konzumiranje nargila“, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Naknadno iz Vlade FBiH za “Avaz” pojasnili da je do zabune došlo zbog toga što je na današnju sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH uvrštena stara informacija koja datira od 22. februara 2021. godine.

Saopćenje Vlade FBiH

Naveli su da radi objektivnog informiranja javnosti žele podsjetiti da je Vlada Federacije BiH na 210. hitnoj sjednici održanoj 23. marta 2021. godine, uz Informaciju o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Federaciji BiH na dan 22. mart 2021. godine, usvojila naredbe i preporuke Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva čija je primjena od 24. marta 2021. godine i traje 14 dana.

– Na toj sjednici je ponovo vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. Među naredbama je i ograničavanje kretanje građana na cijelom teritoriju FBiH u vremenu od 21:00 sat naveče do 5:00 sati ujutro narednog dana. Također, dozvoljeno je okupljanje ne više od 20 ljudi u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Dakle, uz pooštravanje postojećih, te ponovne naredbe kantonima za uvođenje restriktivnijih mjera, Vlada nije predložila „otvaranje ugostiteljskih objekata i konzumiranje nargila“, kako su objavili pojedini mediji, pozivajući se na podatke i informaciju od 22. februara 2021. godine – zaključili su.

Informacija dostavljena Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Međutim, ukoliko se pogleda Informacija o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u Federaciji BiH na dan 22. februar 2021. godine s prijedlogom naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, jasno se vide preporuke i naredbe koje se odnose na ugostiteljske objekte.

– Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta uz obavezno pridržavanje preporuka donijetih od strane Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. Pružanje usluga u ugostiteljskim objektima dozvoljeno je za maksimalno 30 osoba u zatvorenom prostoru i 30 osoba na otvorenom prostoru ugostiteljskog objekta, i to isključivo uz uvjet da veličina zatvorenog i otvorenog prostora ugostiteljskog objekta omogućava poštivanje navedenih mjera i preporuka Zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se upotreba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu primjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva, nakon konzumiranja od strane svakog pojedinačnog klijenta. Naređuje se kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva da u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima osiguraju zabranu rada ugostiteljskih objekata i kazina na području kantona u razdoblju od 23:00 sata uvečer do 5:00 sati ujutru narednog dana. Mjere se odnose i na ugostiteljski dio odnosno restorane u hotelima, motelima i sl – naglašeno je.