Portal 072info

VLADA FBIH: Za sanaciju poplava i klizišta 1,2 miliona KM

Vlada FBiH usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Na ovaj način je 1.200.000 maraka proračunskih sredstava namijenjeno za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta.

Vlada FBiH usvojila je Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Proračunom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Na ovaj način je 1.200.000 maraka proračunskih sredstava namijenjeno za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Vlada je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja dala saglasnost da, od ukupnog iznosa, iznos od 700.000 maraka udruži sa sredstvima Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) koji se odnosi na projekt “Smanjenje rizika od katastrofa kroz upravljane klizištima”;

Od preostalog iznosa će maksimalno za četiri projekta sanacije šteta biti izdvojeno po 100.000 maraka, a 100.000 maraka su sredstva rezerve.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Vlada FBiH donijela je danas i Odluku o odobravanju rasporeda sredstava u iznosu od 1.250.243,78 maraka s posebnog namjenskog transakcijskog računa otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH na račun Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije BiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBIH.

Odluka je donesena na osnovu Zakona o financiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Usvojene izmjene tri zakona

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenom postupku uputila prijedloge izmjena još tri federalna zakona s ciljem njihova usuglašavanja s odredbama novog zakona o prekršajima.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na ovaj način sa Zakonom o prekršajima, u dijelu kaznenih odredaba, trebaju biti usuglašeni Zakon o čeku, Zakon o Jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Zakon o tržištu vrijednosnih papira, priopćeno je iz federalne Vlade.

Također je utvrđen i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku upućen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o direktnim stranim ulaganjima, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Svrha je njegovo usklađivanje s izmjenama i dopunama Zakona o politici direktnih stranih ulaganja u BiH iz 2010. i 2015. godine. Ujedno, na ovaj način su precizirane odredbe važećeg federalnog propisa. Novina je uspostavljanje Vijeća za strane investitore, čiji rad omogućava koordinaciju na svim razinama vlasti u BiH, kao i koordiniran pristup radu s investitorima.

Prihvaćen je prijedlog IFC-ja da sva strana ulaganja u sektore koji podliježu restrikciji odobrava Vlada FBiH na prijedlog nadležnog ministra.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Za današnju sjednicu predloženo je i donošenje Odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2015. godinu, koja utvrđuju postupke i dinamiku ovih isplata.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME