Vlada prihvatila plan vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH

vlada fbih 1

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila Plan vakcinacije protiv COVID-19 u Federaciji BiH i za njegovo provođenje zadužila Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, svako u okviru svojih nadležnosti. Plan se realizira u saradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriji Federacije BiH.

Za provođenje ovih zaključaka zadužena su i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provođenje određenih mjera iz Plana i u njihovoj nadležnosti.

Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH zaduženi su da, svako u okviru svojih nadležnosti, da u odnosu na promijenjenu epidemiološku situaciju, odnosno nova naučna saznanja o cjepivu, kao i na promjene drugih uslova od kojih ovisi provedba vakcinacije, revidiraju Plan vakcinacije protiv COVID-19 u FBiH.

Zadužen je Zavod za javno zdravstvo da Plan vakcinacije, zajedno sa zaključcima, proslijedi zavodima za javno zdravstvo kantona, Federalno ministarstvo zdravstva kantonalnim ministarstvima zdravstva. https://954f8b338371350bb438ab6512585bc8.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Vlada će obavijestiti Parlament FBiH o prihvaćenom Planu vakcinacije protiv COVID-19 u FBiH, zajedno sa zaključcima.

Planom, koji je izradio Zavod za javno zdravstvo FBiH, a predložilo Federalno ministarstvo zdravstva, obuhvaćeni su epidemiološka situacija, regulatorni okvir za njegovo provođenje, planiranje i koordinacija uvođenja vakcine protiv COVID-19, resursi i financije, ciljne populacije i strategija vakcinacije, upravljanje lancima opskrbe, upravljanje ljudskim resursima i trening, provođenje vakcinacije, te komunikacija s javnošću i prihvaćanje vakcinacije.

Vlada FBiH je, zajedno s Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom finansija, pravovremeno poduzela potrebne aktivnosti s ciljem osiguranja nabave potrebnih vakcina protiv COVID-19 za građane Federacije BiH. Naime, vakcina se temeljem zaključenih međudržavnih Ugovora s GAVI-jem nabavlja kroz COVAX mehanizam, kao i kroz EU mehanizam – Europski plan radi zaštite javnog zdravlja i osiguranja optimalnog upravljanja COVID-19 kroz vakcinaciju populacije u Evropi.

Za nabavu vakcina putem COVAX mehanizma iz Budžeta FBiH za 2020. godinu osigurano je 13.689.538 KM. Budžetom FBiH za 2021. godinu su predviđena sredstva za nabavu vakcina u iznosu od 12 miliona KM, kao i dva miliona KM za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje COVID-19 iz nadležnosti Federacije BiH, a što može podrazumijevati i finansiranje potrošnog materijala neophodnog za proces vakcinacije (šprice, igle i druga pomoćna sredstva za tranport i hladni lanac navedena u planu).

Federacija BiH se predbilježila za nabavku dodatnih 800.000 doza vakcina putem zajedničke nabave Europske komisije, te potrošnog materijala i zaštitne opreme. Planirano je da ova nabava bude finansirana iz sredstava IPA II pristupnog instrumenta Evropske unije, koji će uskoro biti aktiviran.

Provođenje Plana vakcinacije obavlja se kroz postojeći sistem zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH, kao i zdravstvenih ustanova u kojima se provodi vakcinaciju. Vakcinisanje protiv COVID-19 je dobrovoljno i besplatno.

Stručno savjetodavno tijelo za imunizaciju je predložilo prioritetne grupe kako bi bio postignut najefikasniji rezultat.

Prioritetne grupe su zdravstveni radnici (uključujući i drugo osoblje zaposleno u zdravstvenim ustanovama), osobe i osoblje u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, građani stariji od 60 godina, ranjiva populacija (s kroničnim bolestima), zdrave osobe u dobu od 18 do 64 godine koje rade u značajnim javnim službama (policija, javni promet i sl.), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Fena