Vlada RS prihvatila tekst prijedloga zakona o prebivalištu

Vlada Republike Srpske prihvatila je tekst Prijeloga zakona o prebivalištu i boravištu građana Srpske, koji je upućen na usaglašavanje nadležnim odborima, kako bi Vlada već na sljedećoj sjednici mogla usvojiti konačnu verziju teksta koju će uputiti u parlamentarnu proceduru.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona mnogobrojni, a jedan od najvećih je što zakon o prebivalištu i boravištu građana BiH, najvjerovatnije, neće biti usvojen u skorije vrijeme.

On je dodao da je Vlada Srpske tekst Prijedloga zakona razmatrala po hitnom postupku na inicijativu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

“Naše analize govore da imamo veliki broj građana BiH koji su prijavljeni na adresama koje ne postoje ili su prijavljeni na adresama institucija BiH i vjerskih objekata, zbog čega dolazi do velikog broja zloupotreba”, rekao je Jovičić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sjednice Vlade Srpske.

On je naglasio da su utvrđene mnoge finansijske malverzacije nastale zloupotrebom prebivališta, ostvarivanjem određenih prava za građane koji nisu na prijavljenim adresama, prije svega, pravo na prevoz, socijalna davanja, pravo na školovanje i slično.

“Najvjerovatnije će konačni takst zakona biti identičan onome na nivou BiH, koji čeka usvajanje u Domu naroda parlamenta BiH. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske je jako zainteresovano da ovaj zakon stupi na snagu, prije svega, radi bezbjednosti građana u Srpskoj, i on će se odnositi samo na teritoriju Srpske”, napomenuo je Jovičić.

On je istakao da ovo zakonsko rješenje ni u kom slučaju neće kršiti zakone BiH i da Srpska pravo na ovaj zakon nalazi u članu 21 Ustava Republike Srpske, koji garantuje slobodu kretanja, nastanjivanja i boravka na teritoriji Republike.

“Prijedlogom zakona je predviđeno koju dokumentaciju građani treba da prikažu kao dokaz prilikom prijave prebivališa ili boravišta, a to su kopije ugovora o kupovini stanova, ugovori o zaposlenju, ugovor sa poslodavcem da ćete stanovati na određenoj adresi i slično”, pojasnio je Jovičić.

Ukoliko u međuvremenu bude usvojen zakon o prebivalištu u Domu naroda parlamenta BiH, Jovičić je istakao da će zakonski prijedlog Srpske biti povučen iz parlamentarne procedure.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske smatra da neće biti problema što će Srpska imati zakon koji nije donesen na nivou BiH, naglašavajući da niko nema pravo da osporava donošenje jednog ovako bitnog zakonskog rješenja na nivou entiteta.

“Sličnu situaciju imali smo i kada je riječ o Zakonu o matičnom broju i Vlada Srpske je donijela i provodila privremenu Uredbu o matičnom broju i nije bilo nikakvih problema. Usvajanjem Zakona o matičnom broju, svi matični brojevi koji su izdati na osnovu uredbe prihvaćeni su i uvedeni u centralnu bazu podataka na nivou BiH”, podjestio je Jovičić.

Agencije