Vlada i štab u mobilnom stanju

Foto: Klix.ba
Podijelite vijest

Aktuelna situacija na području Zeničko-dobojskog kantona i mjere poduzete u cilju zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od stradanja bile su prva tačka dnevnog reda na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (23. 05. 2014.). Komandant Kantonalnog štaba civilne zaštite Edin Terzić izvjestio je o dosada poduzetim mjerama, ali i narednom setu aktivnosti koje će se poduzimati da se život na ugrožena područja počne vraćati koliko toliko u normalne tokove. Raspravljano je i o konkretnim zadacima ministarstava kad je u pitanju saniranje šteta i organizovanje pomoći za ugrožena područja. Ministarstva čiji su resori  odgovorni za  uspostavljanje putne i vodovodne infrastrukture, zatim za pomoć u organizovanju privrednih tokova i oblasti poljoprivrede kao i ekologije te medicinske skrbi radit će kontinuirano na realizaciji ovih zadataka zajedno sa lokalnim zajednicama i pružiti neophodnu podršku u sklopu svojih zakonskih ovlaštenja. Na prijedlog Ministarstva zdravstva data je saglasnost na provođenje protivepidemijske interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području cijelog Kantona.

Ove poslove provest će Zavod za javno zdravstvo ZDK  u cilju sprečavanja pojave epidemije zaraznih bolesti uzrokovanih poplavama u Zeničko-dobojskom kantonu. Na ovoj sjednici prihvaćena je i redovna godišnja Informacija o gospodarenju šumama u 2013. i planovi gospodarenja za 2014. godinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Nelegalna sječa šume i dalje je problem na području Kantona, a ona je dobrim dijelom uzrokom klizanja tla što je potvrđeno i tokom ove velike prirodne nesreće koja je zadesila naš Kanton. Iz pomenutog Ministarstva usvojena je i Odluka o dodjeli lovišta na korištenje za predstojeću lovnu sezonu.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta na današnjoj sjednici usvojeni su planovi upisa studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2014/2015. godini te data saglasnost na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju domaći i strani studenti zeničkog univerziteta. Pored toga, data je i saglasnost na visinu naknade spoljnim saradnicima  zeničkog Univerziteta u akademskoj 2014/2015. godini kao i na visinu troškova izrade i ovjere diplome doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diploma doktorskog studija.

Ministarstvo za boračka pitanja je predložilo, a Vlada usvojila zaključak da se Općini Zenica u svrhu sufinansiranja obilježavanja manifestacije “Majski zov slobode” odobri 5.000 KM. Odobreno je i 14.000 KM Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje sedmodnevne rehabilitacije na moru deset slijepih RVI 100% I grupe sa pratiocima. Uz to, Udrugi nositelja ratnih odličja HVO ZE-DO kantona za sufinansiranje projekta druženja nositelja ratnih odličja HVO sa područja Zeničko-dobojskog kantona odobreno je 4.000 KM, a Zajednici udruga hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata ZDK  za tradicionalne sportske igre ratnih vojnih invalida HVO-a  5.000 KM. Odobreno je i 3.000 KM Zajednici udruga obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja domovinskog rata ZDK za projekat posjete Hrvatske zajednice udruga roditelja poginulih branitelja domovinskog rata Republike Hrvatske koje je planirano za 27. maj ove godine.