Portal 072info

Vlada usvojila Strategiju razvoja ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je danas na 37. sjednici, usvojila Strategiju razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. Strategija integriranog razvoja 2016–2020. godine je ključni strateško-planski dokument Zeničko-dobojskog kantona, koji treba da usmjerava i podstiče njen budući rast i razvoj orijentisan ka rezultatima.

Vizija za 2020. godinu je da Zeničko-dobojski kanton bude savremena evropska regija, ugodna za život i rad i atraktivna za investiranje, koja svoj održivi razvoj temelji na industrijskim i ljudskim resursima, prirodnim i turističkim potencijalima, te bogatom kulturno-historijskom naslijeđu i čistom okolišu. U strategiji su definisana četiri strateška cilja koji svojim sinergijskim djelovanjem osiguravaju ostvarenje vizije kao strateške namjere koju građani žele da vide u periodu do 2020. godine, te 15 prioritetnih ciljeva koji međusektorskim djelovanjem ostvaruju mjere učinka na nivou krajnjeg rezultata.

Ovi ciljevi su razrađeni u 50 mjera i 236 projekata, a osigurana je veza sa strateškim planskim dokumentima viših nivoa vlasti i EU. Sa ciljem kreiranja mehanizma za ostvarenje vizije razvoja, definisana su četiri strateška pravca djelovanja do 2020. godine kako bi se osigurala veza između konkretnih budućih akcija i vizije razvoja:

  1. Razvijati i poticati industriju, energetiku, rudarstvo i preduzetništvo
  2. Pružiti veću podršku poljoprivredi, ruralnom razvoju i razvoju turizma
  3. Unaprijediti kvalitet življenja kroz stvaranje održivog i pravičnog društvenog okruženja
  4. Poboljšati trenutno stanje okoliša, povećati energetsku efikasnost i unaprijediti javnu infrastrukturu.

Strategija razvoja Zeničko-dobojskog kantona je integrirane prirode, obuhvata ekonomsku, društvenu, okolišnu i prostornu dimenziju razvoja, ona je vodeći razvojni dokument s kojim su usklađeni svi sektorski dokumenti i finansijski okviri, vertikalno usaglašena sa strateškim prioritetima jedinica lokalne samouprave u sastavu Kantona, kao i sa strateškim prioritetima viših nivoa vlasti, te predstavlja instrument za operacionalizaciju prioriteta strategija razvoja na nivou FBiH i BiH i komplementarna je i usklađena sa prostorno-planskom dokumentacijom da bi predstavljala osnovu za dugoročni socio-ekonomski razvoj Kantona.

rtvze.ba

Podijelite članak