AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na vanrednoj sjednici donijela odluku o dodjeli jednokratne pomoći za hitne intervencije općinama koje su zabilježile štete tokom prirodne nesreće.

Za saniranje šteta od poplava odobrena je suma od 410.000 KM, a namjenski će se općinama Zenica i Maglaj uputiti po 80.000 KM, za Žepče 60.000 KM, Zavidoviće 50.000 KM, Olovo 35.000 KM, Kakanj 25.000 KM, Vareš 20.000 KM, Tešanj i Doboj-Jug po 15.000 KM, te općine Breza, Visoko i Usora po 10.000 KM.

Ova sredstva namijenjena su finansiranju radova na osposobljavanju putnih infrastrukturnih objekata u područjima ugroženim poplavama i uplatit će se na poseban račun općina namijenjen posebnim naknadama za zaštitu i spašavanje.

federalna.ba/Fena