AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu.

Usvojen je zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za boračka pitanja u vezi s podnesenom inicijativom Merseda Spahića i Mirsada Dogloda za izmjene člana 15. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru.

Fena