Vlast planira: Do kraja godine broj zaposlenih u institucijama BiH iznosit će 23.237 osoba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Vlast na nivou Bosne i Hercegovine planira da broj zaposlenih u državnim institucijama do kraja 2019. godine iznosi 23.237 osoba, pokazuje Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na prijedlog Vijeća ministara BiH uputilo je u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2019. godinu. Zbog blokade državnog organa zakonodavne vlasti koju već mjesecima sprovodi SNSD budžet se još uvijek nije našao pred zastupnicima i delegatima Parlamentarne skupštine BiH.

U okviru budžeta za 2019. godine između ostalog ponuđen je i Pregled zaposlenih u 2018. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 2019. godini. Ovaj pregled odnosi se na 75 državnih institucija počevši od organa izvršne i zakonodavne vlasti pa sve do raznih agencija, centara, ureda, komisija, službi, fondova, uprava i instituta.

Budžet institucija BiH

Budžet institucija BiH

Odobreni broj zaposlenih u 75 institucija za 2018. godinu iznosio je 23.181 dok je broj zaposlenih, zaključeno sa 30. junom 2018. godine, iznosio 21.787 osoba. Planirani broj zaposlenih na dan 31. decembar 2018. godine iznosio je 22.814 osoba.

U Izvještaju o izvršenju budžeta za 2018. godinu navedeno je kako je prosječan broj zaposlenih u 2018. godini iznosio 21.887 zaposlenika, a broj zaposlenih
na dan 31.12.2018. godine iznosio je 22.384 ili 96,56 posto u odnosu na projekciju.

Budžet institucija BiH

Budžet institucija BiH

U izvještajnom periodu evidentno je povećanje broja zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar 2017. godine za 417 zaposlenika.

Povećanje broja zaposlenih u 2018. godini, u odnosu na 2017. godinu, imale su sljedeće institucije: Ministarstvo odbrane BiH (više za 223 zaposlenika), Granična policija BiH (više za 102 zaposlenika), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (više za 32 zaposlenika), Služba za poslove sa strancima (više za 20 zaposlenika), Državna agencija za istrage i zaštitu (više za 14 zaposlenika), Tužilaštvo BiH (više za 9 zaposlenika), Parlamentarna skupština BiH (više za 8 zaposlenika), Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH (više za 8 zaposlenika), Obavještajno sigurnosna agencija BiH (više za 7 zaposlenika), Generalni tajništvo Vijeća ministara BiH (više za 6 zaposlenika), Ministarstvo komunikacija i prometa BiH (više za 6 zaposlenika), Centralna izborna komisija BiH (više za 6 zaposlenika), Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (više za 5 zaposlenika), Direkcija za evropske integracije BiH (više za 5 zaposlenika), Regulatorna agencija za komunikacije BiH (više za 4 zaposlenika), Institut za mjeriteljstvo BiH (više za 4 zaposlenika) i tako dalje.

Budžet institucija BiH

Budžet institucija BiH

Dok je smanjenje broja zaposlenih zabilježeno kod sljedećih institucija: Sud BiH (manje za 15 zaposlenih), Ministarstvo pravde BiH (manje za 9 zaposlenih), Agencija za statistiku BiH (manje za 7 zaposlenih), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH (manje za 5 zaposlenih), Predsjedništvo BiH (manje za 4 zaposlenih), Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (manje za 3 zaposlenih), Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost (povećanje za 3 zaposlena), Komisija za koncesije (manje za 3 zaposlena), Centar za uklanjanje mina u BiH (manje za 3 zaposlena), Uprava za indirektno oporezivanje BiH (manje za 3 zaposlena) i tako dalje, što u konačnici djelomično kompenzira povećanje zaposlenih u institucijama BiH.

Dinamika zapošljavanja u periodu od 1. januara 2019. godine do 31. decembra 2019. godine pokazuje kako vlast namjerava da na kraju tekuće godine broj zaposlenih osoba u državnim institucijama iznosi 23.237 osoba.

Institucije koje će, prema planovima, krajem ove godine ubjedljivo imati najveći broj zaposlenika jesu Ministarstvo odbrane BiH (10.011 osoba), Uprava za indirektno oporezivanje BiH (2.458 osoba), Granična policija BiH (2.371 osoba), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (877 osoba), Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (719 osoba), Ministarstvo pravde BiH (538 osoba), Ministarstvo vanjskih poslova BiH (520 osoba), Služba za zajedničke poslove institucija BiH (473 osobe), Sud BiH (286 osoba), Služba za poslove sa strancima (244 osobe), Tužilaštvo BiH (237 osoba) i Parlamentarna skupština BiH (224 osobe).

Klix.ba