VODE SE TAJNE ISTRAGE, BIT ĆE HAPŠENjA! Renić: Sve će postati javno kada se dogode prva hapšenja

Pridruži se Viber grupi 072info, do najvažnijih vijesti samo jednim klikom: KLIKNI OVDJE
Preuzimanje tekstova dozvoljeno uz obavezno navođenje i linkanje izvora “072info”.
DEKRA

TBT: Na posljednjoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona najavili ste krivične prijave protiv gotovo kompletne Vlade ZDK, predsjedavajućeg i sekretara Skupštine ZDK. Je li to bila šala?

RENIĆ: Nipošto, jako sam ozbiljna u toj nakani. Evo i zašto. Nakon izbora i sastavljanja nove većine u ZDK, pristupilo se provedbi izbornih obećanja i uposlili su se savjetnici ministara kao nosioci izvršne vlasti, a ne kao „rukovodeći državni službenici“, jer te dvije funkcije su nespojive kako po Zakonu o sukobu interesa FBiH, tako i po Zakonu o državnoj službi FBiH – konačno i po presudi Ustavnog suda iz 2017. godine koji je stavio van snage apsolutno sve iz prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o državnoj službi FBiH iz 2015. godine. S obzirom da je 19. 08. 2019. godine postavljena kao savjetnica ministra Vanja Udiljak u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK, odmah po njenom postavljenju uslijedila je nezakonita suspenzija pomoćnika ministra koji je „rukovodeći državni službenik“. Sve njegove ovlasti i nadležnosti su nezakonito prenesene na savjetnicu ministra Vanju Udiljak, a bez zakonskog osnova i bilo kakvog pisanog akta – koji je nemoguće donijeti jer ne postoji zakonski osnov za prenos navedenih ovlasti i nadležnosti. Ukratko, ministar Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK Zlatko Jelić,nezakonito je prenio nadležnosti i ovlasti sa „rukovodećeg državnog službenika“ na „nosioca izvršne vlasti“. S obzirom da sekretar Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK, Ljiljana Anđelić, nije spriječila te nezakonitosti (iako je to u opisu njezinih poslova i ovlaštenja), postavlja se pitanje i odgovornosti sekretara Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK. Shodno svemu gore navedenom, pomoćnik ministra, sastavlja „službenu zabilješku i pismo upozorenja“, te upozorava premijera Vlade ZDK Mirzu Ganića na sve nezakonitosti, a i posljedice po ZDK, koje će uslijedit nastavi li se raditi nezakonito u ovom ministarstvu. No kako to u 99% slučajeva biva, premijer Vlade ZDK po tom pitanju ne čini ništa, nego, naprotiv, njegova Vlada s njim na čelu usvaja sve prijedloge odluka, zaključaka itd. predložene ispred Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK, a koje je Vlada ZDK javno objavila na službenoj stranici Kantona. Sve ranije navedeno je dovelo do nezakonitog utroška cca. 9 milijuna KM budžetskog novca, kojeg je Vlada ZDK utrošila na prijedloge odluka Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK. Te odluke je sačinila, izradila i dostavila Vladi ZDK na usvajanje, neovlaštena osoba, koja po sili zakona ne može obavljati dužnosti i ovlasti „rukovodećeg državnog službenika“, jer je „nosilac izvršne vlasti“, dakle, politička funkcija. Vladajuća većina u ZDK, (SDA, HDZ BiH, SBiH i A-SDA) po političkom ključu blokira dostavljanje Izvještaja interne revizije u kojemu je sve ovo i dokumentirano. S obzirom da sam na pet ili šest sjednica Skupštine ZDK, kroz zastupnička pitanja i inicijative, tražila da se pomenuta interna revizija uradi u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK i dostavi na Skupštinu ZDK, kako bi o istoj proveli javnu raspravu, predsjedavajući Skupštine ZDK, Ćazim Huskić i sekretar Skupštine ZDK Ibrahim Avdagić, svjesno propuštaju proslijediti na odgovor premijeru Vlade ZDK sva moja zastupnička pitanja i Inicijative – svaki put, bez iznimke! Sukladno svemu navedenom, prisiljena sam krivično prijaviti kompletnu sadašnju Vladu ZDK, bivšeg premijera Mirzu Ganića, predsjedavajućeg Skupštine ZDK i sekretara Skupštine ZDK – jer smatram da organizirano, po političkoj liniji, prikrivaju milionski kriminal i nezakonito trošenje miliona maraka budžetskog novca u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK.

TBT: U emisiji „BHT1 uživo“ pomenuli ste i sklapanje štetnog ugovora između Ministarstva za privredu ZDK i koncesionara „BBM Vareš“ d.o.o. Vareš“, zbog čega bi budžet ZDK mogao biti oštećen za 15 miliona maraka. To bi, s obzirom na iznos sredstava, mogla biti i veća afera od one sa respiratorima. O čemu se radi?

RENIĆ: To je, bez sumnje, štetan ugovor. Koncesor (Ministarstvo za privredu/gospodarstvo ZDK) je po ugovoru bio dužan uvesti koncesionara (BBM Vareš d.o.o. Vareš) u posjed, a nije to učinio ni nakon nekoliko zahtjeva koncesionara da isto učini. Sporna odredba ugovora se odnosi na pristupni put do koncesionog polja: koncesor (Ministarstvo) je bio dužan izgraditi pristupni put do koncesionog polja, a to nije učinilo. S obzirom da je koncesionar uredan platiša koncesione naknade, svaki mjesec uplaćuje kontinuiranu koncesionu naknadu – ali ništa ne radi, jer ga Kanton nije uveo u posjed i ne može početi sa eksploatacijom. Zbog toga je došlo do ove basnoslovne tužbe, koju bi Kanton – ako istražni organi ne budu dovoljno brzi – mogao izgubiti na sudu. To znači da bi se proračun (budžet) ZDK dodatno morati zadužiti kako bi se ova ogromna tužba mogla platiti, a tu dolaze i zakonom propisane zatezne kamate.

TBT: Vi, ustvari, tvrdite da se ovdje radi o unaprijed smišljenom dogovoru (štetnom ugovoru), kako bi se pronevjerila sredstva iz budžeta ZDK?

RENIĆ: Postoje brojne indicije, te se nadam da će buduća istraga otkriti detalje kako bi se iste potvrdile ili odbacile.

TBT: Zanimljivo je i to kako se unapređenja u okviru ministarstava u Vladi ZDK koriste kako bi se kasnije bez otpora „progurale“ odluke koje imaju sumnjivu pozadinu… Da li je to tačno?

RENIĆ: Da. Ministar Zlatko Jelić, odmah je po postavljenju na funkciju ministra, pristupio izmjeni Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta (dobio sva potrebna mišljenja i sva su pozitivna). Nezakonito je interno unapredio dvije uposlenice (
Dženita Hrgić i Selima Bašić) sa mjesta stručnih suradnica na mjesta šefova organizacionih jedinica i tako sebi osigurao lojalne državne službenike, čiju lojalnost „plaća“ kroz razno-razne komisije. Dakle, Zakon o državnoj službi je jasan i kaže da se „interno unapređenje vrši na NEPOSREDNOviše radno mjesto, ako postoji upražnjeno radno mjesto iz čl.6. stav b) Zakona o državnoj službi FBiH“. S obzirom da u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK nisu bila predviđeno radna mjesta šefova organizacionih jedinica, bilo je neophodno pristupiti izmjeni pomenutog Pravilnika o sistametizaciji radnih mjesta, a što je ministar Jelić i uradio. Po pribavljenim pozitivnim mišljenjima, unapređenja se vrše mimo Zakona o državnoj službi FBiH, te se dvije uposlenice interno unapređuju za tri pozicije – dakle sa mjesta stručnih suradnica na mjesta šefova organizacionih jedinica. Njihovo opravdanje „kako ranije nije bilo tih radnih mjesta (Šef organizacione jedinice), a da su novim Pravilnikom predvidjeli ista, te da su se formalnopravni uvjeti stekli za interno unapređenje“ – nije korektno, jer niko od uposlenika Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK nije ispunjavao uvjete za interno unapređenje. Ta su se dva mjesta šefova organizacionih jedinica mogla jedino i isključivopopuniti javnim konkursom za prijem u radni odnos na mjesto šefa organizacione jedinice u ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK. Kada govorimo o diskriminaciji za jednog uposlenika u ovom ministarstvu, mogu reći da se u isto ovo vrijeme, uporedo sa nezakonitim unapređenjima, odvijala pomalo nevjerojatna situacija: nakon pribavljenih svih relevantnih pozitivnih mišljenja, odbijen je zahtjev jednom uposleniku ovog ministarstva za internim unapređenjem, ne bi vjerovali, na neposredno više radno mjesto. Konkretno, uskratili su, unatoč svim pozitivnim mišljenima, unapređenje sa mjesta stručnog suradnika za financijske poslove na mjesto višeg stručnog suradnika za finacijske poslove, uz obrazloženje da bi to moglo izazvati lavinu zahtjeva za internim unapređenjima u cijelom ZDK, a nije im sporno bilo nezakonito unaprijediti dvije uposlenice za tri pozicije i tako svjesno kršiti Zakon i Ustav. No, tu nije kraj ove diskriminacije. Nedugo nakon odbijanja internog unapređenja za jednu poziciju s mjesta stručnog suradnika za financijske poslove na mjesto višeg stručnog suradnika za finacijske poslove, u Ministarstvu za privredu/gospodarstvo ZDK se raspisuje javni konkurs za radno mjesto „stručnog savjetnika za JPP“, a na upit uposlenice kojoj je uskraćeno ranije pomenuto interno unapređenje za jednu poziciju „da li se može interno unaprijediti na ovu poziciju za koju su raspisali javni Konkurs?“, dobila je odgovor da ne može, i da mora ići na javni konkurs. S obzirom da su dva člana ispitne komisije bila imenovana ispred Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK, od kojih je jedna od nezakonito unapređenih za tri pozicije Dženita Hrgić, a drugi član je sekretar ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK, Ljiljana Anđelić. Njih dvije su na pismenom dijelu ispita svoju diskriminiranu kolegicu ocijenile sa maksimalnim brojem bodova (100 bodova na pismenom), a na usmenom dijelu ispita, gdje se malverzacije oko ocjenjivanja u 100% slučajeva i događaju, za divno čudo, ocijenile su sa 50% bodova manje od ostalih kandidata, dok su je članovi komisije imenovani od strane ADS FBiH, ocjenili sa maksimalnim brojem bodova – iako pomenuta uposlenica ima dugogodišnje iskustvo rada u ovom ministarstvu i posjeduje certifikat za JPP (javno-privatno partnerstvo) izdat upravo od Ministarstva za privredu/gospodarstvo ZDK. Sve ovo je vidio i prešutio pomoćnik Sekretara Vlade ZDK, gosp. Haris Hrgić, inače muž od nezakonito unapređene šefice, gđe. Dženite Hrgić, a koji je sve to potpisao i ovjerio po ovlaštenju za premijera Vlade ZDK, Miralema Galijaševića.

TBT: Godišnje se za rad u komisijama u Vladi ZDK izdvoji četiri miliona KM. Vi smatrate da je to nezakonito i da na taj način ministri kupuju lojalnost podređenih. Kako?

RENIĆ: Došavši do saznanja da se u ZDK na ime naplate za rad u raznoraznim komisijama, izdvoji godišnje gotovo četiri miliona KM, kako iz proračuna ZDK tako i od naplate od investitora za rad u istim, postavljaju se logična pitanja, da li su sve komisije potrebne i da li se sve komisije naplaćuju u skladu sa zakonskom regulativom ? Obzirom da sam dobila od nekoliko investitora nekoliko Rješenja u kojima su navedeni i troškovi za rad članova u istoj, a koji su enormno visoki (1.650,00 KM), odlučila sam tražiti preko Skupšine ZDK da mi se dostavi Izvještaj o primjeni kantonalne Uredbe o komisijama iz 2004. godine i samoj opravdanosti i zakonitosti naplaćivanja za rad u komisijama. U Rješenjima koja sam dobila, stoje i troškovi postupka za uposlenike tog kantonalnog ministarstva. Dakle, uposlenici su primali naknade za rad u komisijama suprotno kantonalnoj Uredbi o komisijama iz 2004. godine, odnosno, naplatili su svoj rad u komisijama iako za to nisu imali zakonski osnov. Kantonalna Uredba iz 2004. godine, jasno propisuje da – ako se rad u komisijama obavlja u redovno radno vrijeme i ako je taj rad u opisu redovnih radnih zadataka i poslova uposlenih – onda nemaju pravo naplate za rad u istim. Shodno svemu navedenom, uposlenici su godinama nezakonito naplaćivali svoj rad u komisijama, koje su im u opisu stalnih radnih zadataka i poslova. S obzirom da ovakvih komisija ima previše, a sam iznos za plaćanje istih je pregolem, tražila sam od Vlade ZDK da mi se dostavi informacija o tome kako se primjenjivala ova kantonalna Uredba. Imam dokaz da se ta Uredba nije primjenjivala u skladu sa propisima koje i sama propisuje, dakle, Uredba je zloupotrebljavana i nije ni korištena kao pravni osnov za donošenje ovakvih i sličnih rješenja. To je direktna odgovornost svakog pojedinog sekretara ministarstva, jer svaki sekretar ministarstva odgovara za provedbu i primjenu zakonskih i podzakonskih akata iz djelokruga resornog ministarstva u kojem je uposlen, i dužan je obavještavati i educirati sve uposlenike i njihove nadređene o promjenama i izmjenama zakonskih i podzakonskih propisa. Dolazi se do zaključka da su sekretari ministarstava svjesno propuštali educirati uposlenike o propisima iz navedene Uredbe, a kako bi mogli participirati u što većem broju takvih komisija i uredno naplatiti za rad u istim. U ovome slučaju, sekretari ministarstava, koji su ujedno i „rukovodeći državni službenici“, počinili su niz krivičnih dijela, jer nisu postupali u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima, a i sami su sudjelovali u mnogim od takvih komisija. Neophodno je, prema tome, da se javnosti predoči na koji način „rukovodeći državni službenici“ svjesno krše zakon, a radi vlastitog pribavljanja nezakonite imovinske koristi. Shodno svemu navedenom, kantonalni ministri, a i direktori kantonalnih direkcija na ovakav način manipuliraju i zloupotrebljavaju svoje funkcije, te na ovaj način plaćaju podobne državne službenike – koji zauzvrat ne prijavljuju koruptivne radnje i/ili sami u njima sudjeluju, a što i nije rijedak slučaj ovih dana u ZDK. Kako sam i najavila, sve ovo ću uredno prijaviti agencijama za provošenje zakona – ali onim na federalnom i državnom nivou. Smatram, naime, da ovdje ima elemenata više krivičnih djela, a o svemu ću izvjestit i Ured OHR-a i Visokog Predstavnika. Možda ste najvažniji vi, mediji, kako bi uzbunili javnost o korupciji i kriminalu u ZDK, a i rasvjetlili način na koji se nezakonito krčme proračunska sredstva od strane političara i državnih službenika.

Da napomenem da je predsjednik HDZ-a Zeničko-dobojske županije Iva Tadić, a predsjednik kantonalne SDA Miralem Galijašević. Riječ je o dugogodišnjoj i evidentno uspješnoj saradnji.

TBT: Hoće li zbog svega ovoga neko ići u zatvor?

RENIĆ: Znam da neke policijske agencije rade izvide, a oni su tajni. Sve će postati javno kada se dogode prva hapšenja. Tada ću vam reći i ostale stvari o kojima u ovom trenutku ne mogu da govorim.