VODIČ ZA BRUCOŠE s osnovnim objašnjenjima o uslovima upisa na Univerzitet u Zenici

VODIČ ZA BRUCOŠE s osnovnim objašnjenjima o uslovima upisa na Univerzitet u Zenici

Poštovani maturanti, budući studenti Univerziteta u Zenici!

Pred Vama je Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od njihovih brojnih studijskih programâ. U kratkim crtama upoznat ćemo vas sa svim onim što je karakteristično za Univerzitet u Zenici i grad Zenicu, a posebno s određenim pojmovima koji se tiču bolonjske reforme obrazovanja, a s kojima ćete se sigurno susretati tokom svog studija. Univerzitet u Zenici je javni univerzitet koji uživa podršku države. Odabrali ste jedinstven univerzitet u BiH koji se iz dana u dan sve više razvija u lidera u visokoškolskom obrazovanju, s međunarodnom orijentacijom. Iako smo nedavno obilježili deset godina postojanja, moramo naglasiti da Univerzitet u Zenici nije nastao ni slučajno, ni nekom pukom administrativnom odlukom, već baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća. S takvom tradicijom i s takvim naučnoistraživačkim iskustvom, Univerzitet u Zenici već je prepoznat kao mjesto koje nudi kvalitetno visoko obrazovanje i dobru priliku za naučnoistraživački rad. S druge strane, Univerzitet uspješno primjenjuje ECTS, odnosno evropski sistem ocjenjivanja/bodovanja studenata, te već duže vrijeme razvija vlastiti sistem osiguranja kvaliteta. Pored fakulteta, u sastavu Univerziteta nalazi se i Studentski centar, te Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, kao i razni specijalizirani centri, kao što su, naprimjer, Centar za inovativnost i preduzetništvo, Centar za globalno pravno razumijevanje, te Centar za menadžment, kvalitet i razvoj. Ono što je zapravo najvažnije jeste da su naši diplomanti danas zaposleni na odgovornim poslovima širom naše zemlje, ali i svijeta. Znanja i vještine koje su stekli na Univerzitetu u Zenici omogućili su im da brzo pronađu zaposlenje i započnu svoje karijere. U svakom slučaju, želimo da budete dio zajednice nastavnika i studenata Univerziteta u Zenici! 
DOBRO DOŠLI 

DA LI ZNATE!?

  • Iako je nedavno obilježio deset godina postojanja, Univerzitet u Zenici u stvari baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća – prva visokoškolska ustanova u Zenici osnovana je još daleke 1959. godine.
  • Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira oko šest hiljada studenata, a na realizaciji nastavnog procesa angažirano je preko 400 nastavnog osoblja.
  • Da li znate da je Univerzitet u Zenici jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih univerziteta koji je integrisan, odnosno koji je izvršio institucionalnu transformaciju u skladu s Bolonjskom reformom visokog obrazovanja! 
  • Bolonjski koncept obrazovanja na Univerzitetu u Zenici omogućava Vam školovanje u sistemu 3+2+3 godine ili 4+1+3 godine. To je zato što ne želimo da sutra s ’’trogodišnjom’’ diplomom eventualno ne budete ’’prepoznati’’ i ’’tržišno prihvaćeni’’.
  • Da li znate da Univerzitet u Zenici ima izuzetno povoljan brojčani odnos broja nastavnika u odnosu na broj studenata, kao i ukupan broj računara ’po glavi studenta’.
  • Univerzitet u Zenici odnedavno posjeduje novu opremu za nastavni i naučnoistraživački rad, nabavljenu u Austriji, vrijednu deset miliona KM.
  • Univerzitet u Zenici uspješno je okončao dvije eksterne evaluacije i to od strane Nacionalne agencije za visoko obrazovanje Slovenije i Evropske asocijacije univerziteta iz Brisela, što je jedinstven slučaj u našoj zemlji.
  •  Univerzitet u Zenici ima jako razvijenu saradnju s međunarodnim partnerima, ozvaničenu brojnim bilateralnim ugovorima, što vas može dovesti do mogućnosti da dio školovanja obavite kod nekog od naših partnera u Španiji, Italiji, Turskoj, Njemačkoj…

EkonomskifakultetZenica

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar ekonomije (s naznakom studijskog programa)
Doktorski studij: doktor ekonomskih nauka

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet nudi široke mogućnosti daljeg školovanja na postdiplomskom studiju i budućeg zaposlenja. Imamo brojne kontakti s evropskim univerzitetima, kao i brojne partnere za razmjenu studenata. Nudimo mogućnosti praktičnog rada u malim i srednjim preduzećima iz regije, te velikim poslovnim i privrednim sistemima, osiguravajućim društvima, hotelima, revizorskim kućama i dr. Uz inovirane nastavne planove i programe, nudimo priliku da ekonomiju studirate na fakultetu koji neće zanemariti kvalitet nastave u korist prevelikog broja upisanih kandidata. To vam omogućuje mnogo bolju komunikaciju s profesorima i asistentima, te mogućnost da i izvan nastavnog procesa učestvujete u istraživačkom radu. Uz vaš mogući angažman u Centru za inovativnost i preduzetništvo, poslovnim zonama, klasterima, tehnološkim parkovima, Vaš put do radnog mjesta bit će brži i kraći…Napomena: Na Ekonomskom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

FakultetzaMetalurgijuiMaterijaleZenica

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar metalurgije (s naznakom užeg usmjerenja), magistar metalnih 
materijala, magistar nemetalnih materijala, magistar hemijskog inženjerstva.
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučnog polja)

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Studij je koncipiran na savremenim evropskim iskustvima izučavanja metalurgije i materijala s više od 50 godina tradicije. Imate priliku da i Vi učestvujete u razvoju bh. metalurgije i industrije nemetala, te da sutra nađete posao u MITTAL Steel Zenica, Aluminiju Mostar, Glinici Zvornik, IGM-u Visoko, Cementari Kakanj, Granitu Jablanica, CIMOS-u Zenica, te brojnim drugim prerađivačima plastike, kamena i gume. S diplomom ovog Fakulteta vrata preduzeća i izvan naše zemlje široko su Vam otvorena. Napomena: Na Fakultetu za metalurgiju i materijale u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student.

MašinskifakultetZenica

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar mašinstva (s naznakom studijskog programa) 
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet baštini više od 30 godina tradicije u obrazovanju mašinskih inženjera različitih profila, te ostvaruje široku saradnju s partnerima u inostranstvu. Raspolaže kapacitetima za pružanje znanja za dvadeset i prvi vijek Napomena: Na Mašinskom fakultetu u I i II ciklusu studija (dodiplomski i magistarski) možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student.

Filozofski fakultet u Zenici

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar razredne nastave (s naznakom stručne oblasti), magistar nastave 
engleskog jezika, magistar njemačkog jezika i književnosti, magistar turskog jezika i književnosti, 
magistar matematike i informatike, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Doktorski studij: doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)

Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet gaji dugogodišnju tradiciju edukacije nastavnika razredne nastave, matematike i informatike, te engleskog, njemačkog, turskog i bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika. Napomena: Na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

PravnifakultetZenica

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar prava.
Doktorski studij: doktor pravnih nauka.
 

Potpuno inovirani nastavni planovi i programi omogućit će Vam stjecanje savremenih znanja iz oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem Vaših kolega iz zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost. Naš Pravni fakultet član je prestižne mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS), www.seelawschool.org. Zahvaljujući članstvu u ovoj mreži i drugim sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u međunarodnim razmjenama i takmičenjima gdje možete steći dodatna znanja, vještine i poznanstva u pravnoj struci, nephodna za izgradnju i očuvanje BiH kao pravne države. Studenti Pravnog fakulteta u 2012. godini, pored ostalih aktivnosti, uspješno su učestvovali i na takmičenju u organizaciji Univerziteta Oxford i Pravnog fakulteta u Beogradu. Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis „Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“ koji ima međunarodni uređivački odbor i međunarodne recezente i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L . Napomena: Na Pravnom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući student i vanredan student.

ZdravstvenifakultetZenica

IZLAZNA ZVANJA II CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar zdravstvene njege i menadžmenta

Nastavni plan i program je dopunjen, revidiran i usaglašen s odredbama Bolonjske deklaracije, te omogućuje primjerenu edukaciju i kvalificiranje za profesionalnu djelatnost zdravstvene struke. Prvi ciklus studija ima za cilj da kod studenata razvije vještine i znanja iz zdravstvene struke kroz nastavu, odnosno da studente osposobi da nastave obrazovanje kroz drugi ciklus master studija gdje će produbiti znanje i bazirati se i na naučno obrazovanje. Teorijski i praktični dio nastavnog procesa realizuje se u prostorima Kantonalne bolnice Zenica.
Napomena: Na Zdravstvenom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

PolitehničkifakultetZenicaNajmlađi fakultet Univerziteta u Zenici upisao je prvu generaciju studenata na odsjeku “Građevinarstvo” u akademskoj 2011/2012 godini. Iste godine je odsjek “Proizvodni biznis”, koji predstavlja kombinaciju stručnih znanja iz ekonomije i proizvodnog mašinstva, prebačen s Mašinskog fakulteta na Politehnički fakultet. Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTSom.

IslamskiPedagoškifakultetuZenici

IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar religijske edukacije (s naznakom studijskog programa), magistar 
predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar socijalne pedagogije.
Doktorski studij: doktor humanističkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti), doktor 
društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)


Islamsku pedagošku akademiju u Zenici osnovao je u augustu 1993. g. Sabor Islamske zajednice BiH, čime je stvorena nova vrsta obrazovne institucije koja se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-pedagoškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradiciju Daru-l-muallimina. Pridružena je članica Univerziteta u Zenici od 2004. godine. Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om. Od 2005. godine Akademija je prerasla u Islamski pedagoški fakultet. Napomena: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.

StudentskicentarZenicaStudentski centar formiran je prvenstveno radi osiguranja smještaja, ishrane i ostalih srodnih usluga za studente koji dolaze izvan Zenice. Centar je smješten u prijatnom ambijentu gradskog naselja Crkvice i vrlo dobro povezan gradskim autobuskim linijama s centrom grada i svim fakultetima. Centar ima smještajni kapacitet od 228 ležajeva, odnosno 33 dvokrevetne i 54 trokrevetne sobe, a raspolaže i dvjema učionicama, čitaonicom, tv salom, restoranom, multimedijalnim centrom, teretanom i drugim neophodnim sadržajima. Posebno je pogodan za studente Zdravstvenog fakulteta jer se nalazi u njegovoj neposrednoj blizini. Sva svoja prava i obaveze, kao i organizaciju različitih kulturnih, zabavnih i sportskih događaja, studenti ostvaruju i organiziraju putem Asocijacije studenata Studentskog centra koja je u sastavu Unije studenata Univerziteta u Zenici.

UnijaStudenataUNZENajvažniju ulogu na svakom, pa tako i na Univerzitetu u Zenici, imaju studenti koji su organizirani kroz Uniju studenata koja se brine o svim bitnim studentskim pitanjima, kao što su ispitni rokovi, studentski standard, krediti, stipendije, međunarodne studentske asocijacije, razmjene studenata, ekskurzije, organizacija kulturnih i sportskih događaja… Unija studenata Univerziteta u Zenici djeluje organizovano putem svojih predstavnika u Senatu Univerziteta, u odgovarajućim tijelima fakulteta, kao i samostalno, a sve s ciljem poboljšanja nastavno-naučnog procesa, životnog standarda i informisanja studenata, organiziranja kulturnog i sportskog života. Drugim riječima, unija svoje aktivnosti nije fokusirala samo na učešću u radu univerzitetskih i fakultetskih tijela, nego afirmirajući svojevrsni aktivizam, radi na podizanju građanske svijesti i podupire različite projekte važne za lokalnu zajednicu. Detaljnije informacije o Uniji studenata Univerziteta u Zenici možete pronaći na www.su.unze.ba ili kontaktirati ih na e-mail [email protected] ili ih posjetiti u njihovom uredu u Rektoratu Univerziteta (tel. 032 444 420). 

IMPRESUM

VODIČ ZA BRUCOŠE
s osnovnim objašnjenjima o uslovima upisa na
Univerzitet u Zenici, ECTS sistemu i Bolonjskom procesu
Izdavač:
Univerzitet u Zenici
Za izdavača:
prof. dr. sci. Sabahudin Ekinović, rektor
Urednici:
prof. dr. sci Darko Petković, prorektor
prof. dr. sci. Safet Brdarević, prorektor
Saradnici:
Mediha Arnaut, dipl. iur., generalni sekretar
mr. sci. Ibrahim Plančić, dipl. ing., QA menadžer UNZE
Web izdanje:
dr. sci. Samir Lemeš, dipl. ing., web izdanje
Fotografije:
Derviš Dervišević i arhiva Univerziteta
Štampa:
Copy&Print Zenica.
Tiraž:
2.000

 

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE