Vozači, budite na oprezu: Evo gdje danas vrebaju radari u ZDK?!

Vozači, ukoliko danas putujete budite na oprezu. Donosimo vam najavljene radarske kontrole na putevima u Bosni i Hercegovini.

Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
Nestacionarni radari
 • PS Kakanj
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 07. 2017. -PS KAKANJ

  11:00 do 12:00 sati R-445 V div.NOP-a
  18:00 do 19:00 sati R-466 Ćatići

 • PS Tešanj
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 07. 2017. -PS TEŠANJ

  09:00 do 11:40 sati M-4 Kraševo
  12:00 do 16:50 sati M-17 Šije
  17:00 do 19:30 sati M-4 Ljetinić

 • PS Breza
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 07. 2017. -PS BREZA

  09:00 do 10:00 sati R-444 Mahala
  13:00 do 14:00 sati R-444 Potkraj
  18:00 do 19:00 sati R-444 Bate

 • PS Maglaj
 • Najavljene radarske kontrole za 23. 07 .2017. -PS MAGLAJ

  08:00 do 09:30 sati R-465 Bakotić
  20:00 do 21:30 sati R-465 Omerdino Polje

 • PS Žepče
 • M-17 Najavljene radarske kontrole za 23.07.2017. -PS ŽEPČE

  15:00 do 18:30 sati M-17 Postojna
  19:00 do 23:30 sati M-17 Papratnica

 • PS Olovo
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 23. 07. 2017. -PS OLOVO

  12:00 do 14:30 sati M-18 Olovske Luke
  15:30 do 17:30 sati M-18 Dolovi
  18:00 do 20:00 sati M-18 Bakići