VOZAČI OPREZ: Evo gdje danas vrebaju radari

Radar
Stacionarni radari

M-17 Pečuj (općina Zenica) 
M-4 Žabljak (općina Usora) 
M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 
M-17 Brankovići (općina Žepče) 
M-17 Misurići (općina Maglaj) 
M-17 Šije (općina Tešanj) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 05.06.2023. – PS CENTAR
07:30 do 10:30 sati Topčić Polje
18:00 do 21:00 sati Hece

PS ŽEPČE

M-17 Najavljene radarske kontrole za 05.06.2023. – PS ŽEPČE
07:30 do 10:30 sati Čusto brdo-IM Transport
11:30 do 14:30 sati Tatarbudžak
16:00 do 19:00 sati Donja Golubinja

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 05.06.2023. – PS MAGLAJ
07:30 do 10:30 sati Kosova
11:30 do 14:30 sati Liješnica-Saraj milk
21:30 do 22:30 sati Poljice (Kameni zamak)

PS KAKANJ

Najavljene radarske kontrole za 05.06.2023. – PS KAKANJ
08:30 do 11:30 sati tunel 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Kaknja
15:30 do 18:30 sati tunel 1.mart, na autoputu A-1, iz pravca Zenice