VOZAČI OPREZ: Evo gdje danas vrebaju radari

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 

M-17 Brankovići (općina Žepče) 

M-17 Misurići (općina Maglaj) 

M-17 Šije (općina Tešanj) 

M-17 Pečuj (općina Zenica) 

M-4 Žabljak (općina Usora) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 07. 06. 2022. – PS CENTAR
07:30 do 10:30 sati Oglavak
18:00 do 21:00 sati Hece

PS KAKANJ

Najavljene radarske kontrole za 07.06.2022. – PS KAKANJ

08:30 do 11:30 sati tunel 1.mart, na autoputu A-1 iz pravca Zenice
15:30 do 18:30 sati tunel 1.mart, na autoputu A-1 iz pravca Kaknja

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 07.06.2022. – PS MAGLAJ

07:30 do 10:30 sati Poljice (Kameni zamak)
11:30 do 14:30 sati 
16:00 do 21:00 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)
21:30 do 22:30 sati Liješnica-Saraj milk

PS ŽEPČE

M-17 Najavljene radarske kontrole za 07.06.2022. – PS ŽEPČE

07:30 do 10:30 sati Čusto Brdo-IM Transport
11:30 do 14:30 sati Tatarbudžak
16:00 do 19:00 sati Donja Golubinja
19:30 do 22:30 sati Tatarbudžak

PS OLOVO

Najavljene radarske kontrole za 07.06.2022. – PS OLOVO

09:00 do 12:30 sati M-18 Olovske Luke
13:00 do 17:00 sati M-18 Tuzlanska