VOZAČI OPREZ: Evo gdje danas vrebaju radari

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 

M-17 Brankovići (općina Žepče) 

M-17 Misurići (općina Maglaj) 

M-17 Šije (općina Tešanj) 

M-17 Pečuj (općina Zenica) 

M-4 Žabljak (općina Usora) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 05.07.2022. – PS CENTAR

11:30 do 14:30 sati Jelina
15:30 do 18:30 sati Hece

PS TEŠANJ

Najavljene radarske kontrole za 05.07.2022. – PS TEŠANJ

09:00 do 14:30 sati Bukva (Tešanj)
15:30 do 18:30 sati Mtuzići (TC Bingo)
19:30 do 22:30 sati Jelah

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 05.07.2022. – PS MAGLAJ

08:00 do 11:00 sati Liješnica 
11:30 do 14:30 sati Poljice (Kameni zamak)
16:00 do 19:00 sati Misurići
19:30 do 22:30 sati Kosova

PS ŽEPČE

Najavljene radarske kontrole za 05.07.2022. – PS ŽEPČE

07:30 do 15:00 sati Žepče (uže gradsko jezgro)
16:00 do 19:00 sati Tatarbudžak
19:30 do 22:30 sati Papratnica