VOZAČI, OPREZ: Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u ZDK

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 

M-17 Brankovići (općina Žepče) 

M-17 Misurići (općina Maglaj) 

M-17 Šije (općina Tešanj) 

M-17 Pečuj (općina Zenica) 

M-4 Žabljak (općina Usora) 

Nestacionarni radari

PS CENTAR

Najavljene radarske kontrole za 08. 03. 2022. – PS CENTAR
11:30 do 14:30 sati Oglavak
20:00 do 22:30 sati Hece

PS TEŠANJ

Najavljene radarske kontrole za 08. 03. 2022. – PS TEŠANJ08:00 do 14:00 sati Matuzići (Ganjgo petrol)
15:30 do 19:30 sati Mravići (raskrsnica u blizini doo Elf)
20:00 do 22:30 sati Jelah

PS MAGLAJ

Najavljene radarske kontrole za 08. 03. 2022. – PS MAGLAJ
08:00 do 14:00 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)
15:30 do 18:30 sati Poljice (Kameni zamak)
19:30 do 22:30 sati Liješnica, Saraj-milk

PS ŽEPČE

Najavljene radarske kontrole za 08. 03. 2022. – PS ŽEPČE07:30 do 10:30 sati Čusto brdo-IM Transport
11:30 do 14:30 sati na regionalnom putu Perković-Novi Šeher-Tešanj
15:30 do 18:30 sati Goliješnica
19:30 do 22:30 sati Tatarbudžak

PS OLOVO

M-18 Najavljene radarske kontrole za 08. 03. 2022. – PS OLOVO08:00 do 12:00 sati M-18 Bjeliš
12:30 do 16:00 sati M-18 Bakići